UgensErhverv.dk

Finanslovsudspil som byggeriet forventede

Ikke mange rosende ord fra Dansk Byggeri, BAT og 3F til regeringens finanslovsudspil 2007, der blev præsenteret i dag

29-08-2006

Både Dansk Byggeri og Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) tvivler blandt andet på, at de initiativer, der bliver fremlagt i finansloven om at få flere i arbejde, er nok. Der mangler konkrete initiativer, mener man i BAT.

Dansk Byggeri stiller et forslag om, at man i regeringen bør fokusere på, om de ledige reelt er til rådighed for arbejdsmarkedet.
- De seneste ugers avisskriverier viser klart, at den bedste rådighedsafprøvning er at tilbyde folk et job. Det er der, indsatsen burde rettes mod, konkluderer man hos Dansk Byggeri.

Flere bygningsarbejdere
Hos BAT er man til gengæld glade for de seniorpolitiske ordninger, som regeringen vil sætte i værk for at forøge arbejdskraftudbuddet.
- Indenfor byggeriet vil der være god grund hertil, eftersom bygningsarbejdere over 50 år nærmest fosser ud af branchen, skriver BAT.

Hvad man til gengæld ikke er glade for hos hverken BAT eller Fagligt Fælles Forbund (3F) er, at regeringen i sit finanslovsudspil endnu engang tager penge fra Landsbyggefonden. Tre millioner kroner i årene 2007-2010. BAT kalder det en udsultning af de almene boliger og erklærer, at man er rystet over ’slagtningen af Landsbyggefonden’.

Infrastrukturen
Både Dansk Byggeri og BAT opfordrer regeringen til at finde de nødvendige midler til at rette op på det, Dansk Byggeri kalder ’infrastrukturens miserable tilstand’, og BAT undrer sig samtidig over, at regeringen ikke har benyttet lejligheden til at ’gennemanalysere hele det vedligeholdelses- og renoveringsmæssige efterslæb i alle offentligt ejede bygninger og anlæg’.

Begge organisationer er enige om, at regeringen dog har været fornuftig, da den besluttede at afsætte nye midler til erhvervsuddannelserne.

3F lover at holde skarpt øje med, at regeringen lever op til sine forpligtelser og afsætter de nødvendige ressourcer til velfærdsaftalen.

-los

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse