UgensErhverv.dk

Brosafterne stiger

Positiv rapport om fast forbindelse over Femern Bælt begejstrer bygge-organisationer.

03-05-2004

Positiv rapport om fast forbindelse over Femern Bælt begejstrer bygge-organisationer.

Af journalist Lars Solberg

Tanken om et nyt stort anlægsprojekt som en broforbindelse over Femern Bælt giver Dansk Byggeri våde drømme. Et flerårigt megabyggeri vil kaste en masse direkte byggejobs af sig, og leverandører af byggematerialer vil opleve et boom, der for alvor vil sætte gang i byggeplads Danmark. Dansk Byggeri vejrer nu morgenluft efter offentliggørelsen af en rapport, der konkluderer, at en fast forbindelse er et godt økonomisk projekt.

Broen mellem Danmark og Tyskland er efterhånden blevet diskuteret i mange år herhjemme både blandt erhvervsfolk og politikere. Diskussionens intensitet har været skiftende afhængig af, hvem der udtalte sig om det mulige projekt.

Men i den senere tid har en målrettet trafikminister Flemming Hansen (K) formået at sætte milliardinvesteringen på den politiske dagsorden - ikke bare i Danmark, men i stigende grad også i Tyskland.

Flemming Hansen har således gentagne gange diskuteret sagen med den tyske trafikminister Manfred Stolpe, der virker mere interesseret i projektet end for bare få måneder siden.

Der er ikke taget nogen beslutning om broen, men den danske regering er opsat på, at projektet kommer i gang.

Skub fremad
Trafikministeriet har netop fået udarbejdet en rapport, der giver et bud på, hvad det danske samfund får ud af en fast forbindelse. Den såkaldte samfundsøkonomiske konsekvensvurdering er udarbejdet af konsulentfirmaet Cowi A/S og Danmarks Transportforskning.

Rapporten når frem til, at en bro over Femern Bælt vil give et skub fremad for den danske økonomi.

Udgangspunktet for rapporten er, at den kommende løsning bliver med fire vejbaner og to jernbanespor.

Ifølge analysen vil den give en positiv nettonutidsværdi - en nettogevinst for det danske samfund - på omkring 4,5 mia. kr. Dertil kommer de positive nettogevinster for Tyskland og øvrige lande.

Endvidere fremhæver rapporten, at broen vil betyde sparet rejsetid for passagerer og færre omkostninger for godstog.

Nærmere en stillingtagen
I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udtaler trafikminister Flemming Hansen:

- Den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering viser, at en fast forbindelse over Femern Bælt er et økonomisk godt projekt, som vil være en fordel for såvel Danmark som Tyskland og det øvrige Europa. Dermed er vi kommet et skridt nærmere i retning af en dansk-tysk stillingtagen til projektet.

Hos Dansk Byggeri er man begejstret for den nye rapport. Organisationen mener, at man er nærmere målet - en realisering af projektet, der vil gavne deres medlemmer.

- Beslutning om anlæggelse af den faste forbindelse over Femern Bælt vil medføre mange tusinde arbejdspladser i en flerårlig periode både i Tyskland og i Danmark. Anlægsarbejdet med forbindelsen vil medføre, at de mange tusinde ansatte vil lære nye kompetencer til gavn for både bygge- og anlægsvirksomhederne og samfundet, siger Finn Bo Frandsen, der er specialkonsulent i Dansk Byggeri.

Som OPP-projekt
Dansk Byggeri er allerede langt i tankerækken om den mulige bro, og hvordan den skal bygges. Organisationen foreslår, at den bliver opført som et OPP-projekt (Offentligt-Privat-Partnerskab), hvor et privat konsortium påtager sig at projektere, finansiere, anlægge, drive og vedligeholde kyst til kyst-forbindelsen.

- Formålet med OPP er at opnå en løsning, som er mere omkostningseffektiv i forhold til den traditionelle. Det sker ved at fritage den offentlige sektor for en række risici og ved at give incitamenter til innovation i opgaveløsningen. Sagt på en anden måde er princippet i OPP-modellen, at projektets risici placeres hos den part, der er bedst egnet til at varetage dem, udtaler Finn Bo Frandsen.

Brochurer

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

H.M. Kong Frederik X indvier første tunnelelement på Femern Bælt

- Det er en milepæl i danmarkshistorien, sagde transportministeren.

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Kulturen i byggebranchen skal ændres for at tiltrække flere unge

Tidligere direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen opfordrer Bygge- og installationsbranchen til at lytte til de unge, inddrage dem i planlægningen og behandle dem med respekt på byggepladsen og på skolebænken

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Ikonisk motorvejsrestaurant genåbner

Danmarks første motorvejscafé – Storkereden – kommer igen til ære og værdighed efter en omtumlet tilværelse

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

Projektet ventes at tage omkring to år at gennemføre projektet, hvilket vil ske i etaper. For den enkelte beboer betyder det, at boligen vil være under ombygning i omkring otte måneder.