UgensErhverv.dk
Taginddækning - nye materialerBlyfri inddækning i forbindelse med renovering af

Taginddækning - nye materialer

Erfaringer med nye materialer. Siden 2002 har det - med få undtagelser - været forbudt at anvende blymaterialer.

22-08-2006

Siden 2002 har det - med få undtagelser - været forbudt at anvende blymaterialer på nye bygninger, fordi blyet afvaskes med regnvandet.
I en ny udgivelse fra Fonden BYG-ERFA, ”Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly”, gennemgås erfaringer med de nye inddækningsmaterialer, der har vundet indpas siden forbudet.
Da det i nogle tilfælde fortsat er tilladt at anvende bly til reparation af eksisterende blyinddækninger, afsluttes erfaringsbladet med en vejledning i, hvordan dette udføres korrekt.

ALTERNATIVER TIL BLYINDDÆKNING
De mest anvendte alternativer til blymaterialer er den bløde inddækningszink, titanzink, aluminiumplade og kompositmaterialer. I erfaringsbladet gennemgås hver enkelt materialetype med hensyn til anvendelsesmuligheder, bearbejdelighed, formstabilitet og vedligehold samt fordele og ulemper i forbindelse med forskellige inddækningsopgaver.
Hvad angår holdbarhed og patinering kan de nye materialer af naturlige årsager sjældent fremvise længerevarende erfaringer fra det danske klima, men for en del af materialerne kan der dokumenteres flere års erfaringer fra udlandet og afprøvning i klimasimulatorer.
Herudover beskrives en række særlige konstruktioner, formstykker og tilbehør til forskellige tagdækninger.
Bladet afsluttes med et afsnit om hvad man skal opmærksom på ved reparation og udbedring af skader på eksisterende blyinddækninger, så der sikres længst mulig holdbarhed.

PAS PÅ VEJR OG VIND
Generelt må der påregnes en del driftsmæssige omkostninger og jævnlige eftersyn ved anvendelse af de nye inddækningsmaterialer - især efter stormvejr. Der er fx større risiko for, at vinden griber fat i inddækningen og bukker den op, uden at den efterfølgende falder på plads igen.

"Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly" [bladnummer (37) 06 04 06] er udarbejdet af seniorforsker, civilingeniør Asta Nicolajsen (Statens Byggeforskningsinstitut), faglærer Benny Wielandt (Teknisk Erhvervsskolecenter, Gladsaxe) og civilingeniør Henri Heron (Miljøstyrelsen).

Erfaringsbladet kan bestilles hos Fonden BYG-ERFA på www.byg-erfa.dk eller på telefon 44 89 06 40.

Yderligere oplysninger kan fås hos Jens Østergaard, Fonden BYG-ERFA, telefon 26 73 07 47.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse