UgensErhverv.dk
Taginddækning - nye materialerBlyfri inddækning i forbindelse med renovering af

Taginddækning - nye materialer

Erfaringer med nye materialer. Siden 2002 har det - med få undtagelser - været forbudt at anvende blymaterialer.

22-08-2006

Siden 2002 har det - med få undtagelser - været forbudt at anvende blymaterialer på nye bygninger, fordi blyet afvaskes med regnvandet.
I en ny udgivelse fra Fonden BYG-ERFA, ”Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly”, gennemgås erfaringer med de nye inddækningsmaterialer, der har vundet indpas siden forbudet.
Da det i nogle tilfælde fortsat er tilladt at anvende bly til reparation af eksisterende blyinddækninger, afsluttes erfaringsbladet med en vejledning i, hvordan dette udføres korrekt.

ALTERNATIVER TIL BLYINDDÆKNING
De mest anvendte alternativer til blymaterialer er den bløde inddækningszink, titanzink, aluminiumplade og kompositmaterialer. I erfaringsbladet gennemgås hver enkelt materialetype med hensyn til anvendelsesmuligheder, bearbejdelighed, formstabilitet og vedligehold samt fordele og ulemper i forbindelse med forskellige inddækningsopgaver.
Hvad angår holdbarhed og patinering kan de nye materialer af naturlige årsager sjældent fremvise længerevarende erfaringer fra det danske klima, men for en del af materialerne kan der dokumenteres flere års erfaringer fra udlandet og afprøvning i klimasimulatorer.
Herudover beskrives en række særlige konstruktioner, formstykker og tilbehør til forskellige tagdækninger.
Bladet afsluttes med et afsnit om hvad man skal opmærksom på ved reparation og udbedring af skader på eksisterende blyinddækninger, så der sikres længst mulig holdbarhed.

PAS PÅ VEJR OG VIND
Generelt må der påregnes en del driftsmæssige omkostninger og jævnlige eftersyn ved anvendelse af de nye inddækningsmaterialer - især efter stormvejr. Der er fx større risiko for, at vinden griber fat i inddækningen og bukker den op, uden at den efterfølgende falder på plads igen.

"Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly" [bladnummer (37) 06 04 06] er udarbejdet af seniorforsker, civilingeniør Asta Nicolajsen (Statens Byggeforskningsinstitut), faglærer Benny Wielandt (Teknisk Erhvervsskolecenter, Gladsaxe) og civilingeniør Henri Heron (Miljøstyrelsen).

Erfaringsbladet kan bestilles hos Fonden BYG-ERFA på www.byg-erfa.dk eller på telefon 44 89 06 40.

Yderligere oplysninger kan fås hos Jens Østergaard, Fonden BYG-ERFA, telefon 26 73 07 47.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder