UgensErhverv.dk
Fra papirbyrde til aktiv sikkerhed

Fra papirbyrde til aktiv sikkerhed

Berner gør det let og hurtigt for håndværkere at leve op til Arbejdstilsynets krav om arbejdspladsbrugsanvisninger

10-08-2006

Alle håndværksvirksomheder kan nu slippe for en stor administrativ byrde - og til gengæld få et effektivt og lettilgængeligt værktøj til forbedring af med-arbejdernes sikkerhed.

Berner A/S i Nørresundby har nemlig udviklet en ny service på hjemmesiden, der gør det utroligt let og hurtigt for virksomhederne at leve op til Arbejds-tilsynets krav om en arbejdspladsbrugsanvisning ved brug af kemiprodukter.

Ifølge reglerne om arbejdspladsvurdering (APV) skal en leverandør levere et sikkerhedsdatablad, første gang der sælges et kemiprodukt med farlige stoffer til en håndværksvirksomhed. Herefter skal virksomheden på basis af sikker-hedsdatabladet udarbejde arbejdspladsbrugsanvisningen, som skal sikre, at kemiproduktet anvendes og opbevares på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Anvisningen skal blandt andet tage hensyn til produktets egenskaber, det daglige arbejde med produktet og virksomhedens indretning.

Med Berner´s nye elektroniske service klares alt dette lynhurtigt på virksomhedens eget password-beskyttede område på www.berner.dk.

Alle sikkerhedsdatablade ligger der og er altid ajourførte. Virksomheden skal blot indtaste nogle få relevante oplysninger af lokal karakter, så fungerer de som kombineret sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning og lever op til lovens krav. Der kan laves standardsætninger, som kan sættes ind forskellige steder, og for at skabe optimal overskuelighed i materialet er der endvidere en mulighed for at opdele virksomheden i flere forskellige niveauer og afdelinger.

Alt materiale findes således i ajourført og lokalt tilpasset form på nettet og kan herefter printes ud til mapper, der opbevares på lettilgængelige steder i virksomheden. Så kan medarbejderne altid hurtigt finde frem til det rigtige produkt til opgaven og finde ud af, hvordan de skal arbejde med det. Ved at kombinere sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning, som Berner har gjort det, er det også muligt for medarbejderne at reagere hurtigere, hvis der sker et uheld. Alle oplysninger om, hvad man skal gøre, og hvor på arbejdspladsen hjælpemidlerne findes, vil nemlig være samlet ét sted og under samme punkt i databladet.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder