UgensErhverv.dk

Dansk Byggeri utilfredse med TUN’s aftalebetingelser

Trælasthandlerunionens salgs- og leveringsbetingelser er helt urimelige og uacceptable.

27-04-2004

Mange af Dansk Byggeris medlemmer er grundigt trætte af de salgs- og leveringsbetingelser (TUN-2002), som trælasthandlere og byggemarkeder under TUN anvender.
Som det er nu, stiller TUN’s aftalebetingelser nemlig håndværksmestre, entreprenører mv. i en rigtig skidt situation, når der handles. Ringere end hvis der handles efter købeloven, mener Dansk Byggeri.
Dansk Byggeri har derfor forsøgt at få en dialog med TUN om aftalebetingelserne.

- Vi har foreslået Trælasthandlerunionen, at TUN–2002 revideres, således at det fremstår som et afbalanceret dokument, hvor balancen søges tilstræbt ud fra princippet om, at køber og sælger hver især påtager sig den risiko, som de i det indbyrdes forhold er nærmest til at bære, siger Henrik Fausing, afdelingschef i Dansk Byggeris juridiske afdeling, i en pressemeddelelse om sagen. Men TUN har ifølge Dansk Byggeri valgt helt at ignorere opfordringerne.
Der er tilsyneladende ingen grund til at snakke nærmere om den sag.
Derfor advarer Dansk Byggeri nu sine medlemmer mod at indgå handler med leverandørerne på basis af TUN–2002.

Blandt de urimelige betingelser i TUN–2002, som bør ændres, er ifølge Henrik Fausing bl.a. følgende:
Når Trælasthandlerne giver tilbud efter TUN – 2002 er det som hovedregel ikke bindende. Der er forbehold for prisændringer, og der gives kun et vejledende leveringstidspunkt og med ret til forlænget tidsfrist, hvis leverancen er forsinket. Alle erstatningskrav ved forsinkelser bortfalder, hvis der ikke straks reklameres skriftligt og erstatningen kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance. Og generelt er reklamationsforpligtigelser og ansvar for mangler i leverancerne forrykket i forhold til almindelige regler.

- Det drejer sig om aftalevilkår, der fuldstændig forrykker balancen i aftalen. En byggevirksomhed, der afleverer et bindende tilbud på en byggeopgave, skal kunne stole på, at leverandørens priser og tidsfrister også holder, og at leverandøren står til ansvar for det, siger Henrik Fausing i et interview til Jyllandsposten om TUN–2002.

Derfor opfordrer Dansk Byggeri sine medlemmer til helt at droppe TUN–2002 som aftalegrundlag.Er der ikke noget specifikt aftalegrundlag gælder købeloven nemlig.

Dansk Byggeri anbefaler dog, at man supplerer købeloven ved at også lade handlerne være omfattet af byggeleveranceklausulen, som bl.a. indeholder et femårigt mangelansvar og tvister om dette afgøres ved voldgift.
-mir.

Brochurer

Det er nu du skal pege på årets bedste byggeri

Det er nu du skal pege på årets bedste byggeri

Kender du et byggeri, som er bedre end alle de andre? Så kan du være med til at sørge for, at prisen for Årets Byggeri 2019 havner det rigtige sted.

Erhvervsministeren vil lade hammeren falde mod erhvervslivets syndere

Erhvervsministeren vil lade hammeren falde mod erhvervslivets syndere

Når SMV’erne har det godt, har også landdistrikter det godt. Erhvervspolitik målrettet de små og mellemstore virksomheder er også landdistriktspolitik

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.