UgensErhverv.dk

Dansk Byggeri utilfredse med TUN’s aftalebetingelser

Trælasthandlerunionens salgs- og leveringsbetingelser er helt urimelige og uacceptable.

27-04-2004

Mange af Dansk Byggeris medlemmer er grundigt trætte af de salgs- og leveringsbetingelser (TUN-2002), som trælasthandlere og byggemarkeder under TUN anvender.
Som det er nu, stiller TUN’s aftalebetingelser nemlig håndværksmestre, entreprenører mv. i en rigtig skidt situation, når der handles. Ringere end hvis der handles efter købeloven, mener Dansk Byggeri.
Dansk Byggeri har derfor forsøgt at få en dialog med TUN om aftalebetingelserne.

- Vi har foreslået Trælasthandlerunionen, at TUN–2002 revideres, således at det fremstår som et afbalanceret dokument, hvor balancen søges tilstræbt ud fra princippet om, at køber og sælger hver især påtager sig den risiko, som de i det indbyrdes forhold er nærmest til at bære, siger Henrik Fausing, afdelingschef i Dansk Byggeris juridiske afdeling, i en pressemeddelelse om sagen. Men TUN har ifølge Dansk Byggeri valgt helt at ignorere opfordringerne.
Der er tilsyneladende ingen grund til at snakke nærmere om den sag.
Derfor advarer Dansk Byggeri nu sine medlemmer mod at indgå handler med leverandørerne på basis af TUN–2002.

Blandt de urimelige betingelser i TUN–2002, som bør ændres, er ifølge Henrik Fausing bl.a. følgende:
Når Trælasthandlerne giver tilbud efter TUN – 2002 er det som hovedregel ikke bindende. Der er forbehold for prisændringer, og der gives kun et vejledende leveringstidspunkt og med ret til forlænget tidsfrist, hvis leverancen er forsinket. Alle erstatningskrav ved forsinkelser bortfalder, hvis der ikke straks reklameres skriftligt og erstatningen kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance. Og generelt er reklamationsforpligtigelser og ansvar for mangler i leverancerne forrykket i forhold til almindelige regler.

- Det drejer sig om aftalevilkår, der fuldstændig forrykker balancen i aftalen. En byggevirksomhed, der afleverer et bindende tilbud på en byggeopgave, skal kunne stole på, at leverandørens priser og tidsfrister også holder, og at leverandøren står til ansvar for det, siger Henrik Fausing i et interview til Jyllandsposten om TUN–2002.

Derfor opfordrer Dansk Byggeri sine medlemmer til helt at droppe TUN–2002 som aftalegrundlag.Er der ikke noget specifikt aftalegrundlag gælder købeloven nemlig.

Dansk Byggeri anbefaler dog, at man supplerer købeloven ved at også lade handlerne være omfattet af byggeleveranceklausulen, som bl.a. indeholder et femårigt mangelansvar og tvister om dette afgøres ved voldgift.
-mir.

Brochurer

Voldsom udvidelse af lovlig overvågning på gader og stræder

Voldsom udvidelse af lovlig overvågning på gader og stræder

'Big Brother' samfundet er ikke langt væk I et svar til Folketingets Retsudvalg afslører justitsminister Nick Hækkerup, at regeringens planer om øget overvågning vil få vidtrækkende følger for befolkningen.

Dinesen introducerer nyt lamelopbygget gulv i 3-lags massiv eg

Dinesen introducerer nyt lamelopbygget gulv i 3-lags massiv eg

SPONSORERET INDHOLD: Dette forår er Dinesen stolt over at tilføje endnu et lag til firmaets højkvalitets trægulve. Et produkt i smuk symbiose med Dinesens vision: Dinesen Layers Eg

Det tager 13 år: Øresundsbroen skal males

Det tager 13 år: Øresundsbroen skal males

Den danske malerleverandør AcryMatic Coating skal levere den miljøvenlige maling, der skal dække Øresundsbroens 300.000 m2

’Grøn’ drejebog bag CO2-reduktion

’Grøn’ drejebog bag CO2-reduktion

Med afsæt i energiaftalen mellem Danske Tegl og Energistyrelsen er det lykkedes teglvirksomheden Egernsund Wienerberger at nedbringe CO2-emissionen yderligere