UgensErhverv.dk

100 mio. kr. til ligestillings-kamp

Den Europæiske Socialfond uddeler støtte til projekter på virksomheder.

27-04-2004

Den Europæiske Socialfond uddeler støtte til projekter på virksomheder.


Under overskriften EQUAL uddeler Den Europæiske Socialfond 100 mio. kr. til projekter, der bekæmper forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet via tværnationalt samarbejde.

Virksomheder, organisationer og institutioner har mulighed for at få del i de 100 mio. kr.
Visionen med EQUAL er at skabe ligestilling på arbejdsmarkedet mellem kvinder og mænd, mellem danskere og udlændinge og mellem folk med mange ressourcer og folk med få.

En af de bærende idéer er, at de nationale projekter finder samarbejdspartnere i andre EU-lande. På den måde kan der opbygges en fælles viden om metoder, som kan skabe øget ligestilling og integration på arbejdsmarkedet.

De 10 nye nationer, der er optaget som medlemmer af EU fra 1. april 2004, deltager også i EQUAL-programmet.

Frem til den 21. juni i år kan der søges penge til projekter under følgende fire temaer:

- Forbedring af indvandreres, deres efterkommeres og flygtninges integration på arbejdsmarkedet.
- Nedbrydning af det kønsopdelte arbejdsmarked.
- Forbedring af socialt marginaliseredes og handicappedes integration og muligheder på arbejdsmarkedet.
- Forbedring af asylansøgeres integration og muligheder på arbejdsmarkedet.
Målgruppen for projekterne er både arbejdsløse og personer i arbejde.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Kapitalfondsindgreb rammer alligevel ikke andelsboliger

Kapitalfondsindgreb rammer alligevel ikke andelsboliger

Regeringen og venstrefløjen har sammen med Dansk Folkeparti brugt vinterferien på at finde frem til den endelige aftale om et indgreb mod kapitalfondes kortsigtede investeringer i udlejningsejendomme. Og der er lyttet til kritikken

Gør den nye brandnorm spiselig for entreprenørerne

Gør den nye brandnorm spiselig for entreprenørerne

Den 6. marts træder den ny brandnorm i kraft. Det nye regelsæt trækker tænder ud blandt entreprenørerne, som flokkes om korte kurser. Øland har allerede afholdt 15 velbesøgte kurser landet over

Viden om grøn omstilling bør være gratis

Viden om grøn omstilling bør være gratis

Flere aktører leverer viden til byggeriet om, hvordan man bygger korrekt og undgår fejl. Desværre skal man betale for den, selv når den er produceret af offentlige institutioner, og det bremser bæredygtigt byggeri, mener Konstruktørforeningen

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Der er netop udpeget en vinder af konkurrencen om en ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg