UgensErhverv.dk

100 mio. kr. til ligestillings-kamp

Den Europæiske Socialfond uddeler støtte til projekter på virksomheder.

27-04-2004

Den Europæiske Socialfond uddeler støtte til projekter på virksomheder.


Under overskriften EQUAL uddeler Den Europæiske Socialfond 100 mio. kr. til projekter, der bekæmper forskelsbehandling og uligheder på arbejdsmarkedet via tværnationalt samarbejde.

Virksomheder, organisationer og institutioner har mulighed for at få del i de 100 mio. kr.
Visionen med EQUAL er at skabe ligestilling på arbejdsmarkedet mellem kvinder og mænd, mellem danskere og udlændinge og mellem folk med mange ressourcer og folk med få.

En af de bærende idéer er, at de nationale projekter finder samarbejdspartnere i andre EU-lande. På den måde kan der opbygges en fælles viden om metoder, som kan skabe øget ligestilling og integration på arbejdsmarkedet.

De 10 nye nationer, der er optaget som medlemmer af EU fra 1. april 2004, deltager også i EQUAL-programmet.

Frem til den 21. juni i år kan der søges penge til projekter under følgende fire temaer:

- Forbedring af indvandreres, deres efterkommeres og flygtninges integration på arbejdsmarkedet.
- Nedbrydning af det kønsopdelte arbejdsmarked.
- Forbedring af socialt marginaliseredes og handicappedes integration og muligheder på arbejdsmarkedet.
- Forbedring af asylansøgeres integration og muligheder på arbejdsmarkedet.
Målgruppen for projekterne er både arbejdsløse og personer i arbejde.

Brochurer

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

Klimamål skal tilpasses ejendomsbranchens virkelighed

EjendomDanmarks administrerende direktør, Jannick Nytoft, roser det nye klimaudspil fra Dansk Industri, men samtidig peger han på, at der er plads til forbedringer.

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

3F: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svinkeærinder

For 3F’s byggegruppe er det ikke uvelkomment, at den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, er socialdemokrat.

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Utraditionel tømmerhandel blander sig med vækstkæmperne

Østerbro Tømmerhandel Gruppen er netop nomineret til ’EY Entrepreneur Of The Year’, der er en af Danmarks og verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence

Boligminister vil have mange flere almene boliger

Boligminister vil have mange flere almene boliger

I dag tager boligminister Kaare Dybvad Bek første spadestik til 148 nye almene boliger i København og den slags byggeri vil han have meget mere af så vi får blandede boligområder med plads til alle