UgensErhverv.dk
Husejeres kloaknet tiltrækker rotter

Husejeres kloaknet tiltrækker rotter

Privat ledningsnet er i dårlig tilstand og skaber grundlag for rotteboom – der må gøres noget, mener eksperter.

19-06-2006

Privat ledningsnet er i dårlig tilstand og skaber grundlag for rotteboom – der må gøres noget, mener eksperter.

Af Lars solberg

I mange årtier har rotter været noget, man hørte om, når ældre familiemedlemmer fortalte om deres barndom med lokum i gården. Sådan er det ikke længere. Flere og flere støder ind i en rotte under havearbejde, på en aftentur med hunden eller sågar under kartoffelskrælningen i køkkenet. Antallet af anmeldte rotter er steget med 40% i de seneste 10 år.

Denne tætte kontakt med den gamle arvefjende skyldes dog ifølge eksperter ikke en eksplosion i antallet af rotter, men at det private kloaknet igennem årtier er blevet forsømt. Nærværet medfører større sundhedsrisiko for mennesker, og det kan føre til et rotteboom.

- Der er ikke blevet gjort spor for de private kloakker, som der er lige så mange af som offentlige. Og efter kommunerne er gået i gang med en renovering, er det blevet tydeligere, at der er mange rotter i det private ledningsnet, lyder det fra Peter Weile, der er rottekonsulent hos Miljøstyrelsen.

Formanden for brancheorganisationen Danske Kloakmestre, kloakmester Leif Hansen, mener endda, at de to ting hænger direkte sammen.

- Langt om længe gør de fleste kommuner nu en indsats for at renovere de offentlige kloakker, men det medfører, at rotterne ikke har så mange muligheder for at yngle, da de ikke kan finde tørre reder. I stedet søger de ud i de private stikledninger. Her er sprækker og huller i rørene, hvor de kan grave en rede – og de kan nemt komme op på jorden og finde ynglesteder, siger Leif Hansen.

Årtiers kritik
Efter årtiers kritik af det offentlige kloaknet er kommunerne indstillet på at indhente det forsømte. Peter Weile fra Miljøstyrelsen siger, at langt de fleste kommuner er godt i gang med at renovere de 57.000 km offentlige kloakledninger.

Men omkring den samme mængde rør ligger gravet ned fra den offentlige hovedledning og ind i private huse. Disse stikledninger er husejerne selv ansvarlige for, men det ansvar er det meget få, der har indset.

- Husejere kan gå helt i selvsving, hvis de ser lidt hussvamp, men kloakken er der ingen, der bekymrer sig om. Når de har trukket i toiletsnoren, og tingene forsvinder – så tænker de ikke mere på det, siger Peter Weile.
Han mener, at det er en stor fejl og kan føre til sundhedsproblemer med flere rotter og flere rotteoverførte sygdomme - som i yderste konsekvens kan være livsfarlige.

Dyster profeti
Den samme dystre profeti kommer fra formanden for brancheorganisationen Danske Kloakmestre, kloakmester Leif Hansen.

- Det står skidt til med de private ledninger. Vi møder ofte et ynkeligt syn med sammenfaldne slidte rør, der ikke hænger sammen. Og sådan er det i hele landet, siger han.

Leif Hansens teori er om, at renovering af det offentlige net skubber rotterne ud i det private net, er Peter Weile ikke afklaret omkring. Men de to rotteeksperter er dog enige om, at det private net trænger til en grundig renovering.

Og ikke mindst ønsker de større opmærksomhed omkring de såkaldte døde ledninger.

Døde ledninger
Døde ledninger er navnet på gamle afløbsrør, der ikke bruges mere, men som ikke er fjernet. De kan stamme fra, at husejeren eller den tidligere ejer har flyttet en vask eller et toilet og lavet et nyt afløbssystem. Det gamle rør bliver bare lukket i toppen eller endnu værre man lader det stå åbent og lægger bare gulvet hen over.

I stedet for afløb er rørene nu forvandlet til hyggelige ynglesteder for rotter - tørt med hurtig adgang til mad i den tilstødende hovedledning.

Ifølge både byggenorm og almindelig sund fornuft burde rørene være afkoblet ved hovedledningen, så der ikke er adgang for rotter op under huset. Men ifølge Peter Weile fra Miljøstyrelsen sker det alligevel ofte, at de ikke afkobles.

- Det er et udbredt og et grotesk problem. Mange gør det selv-folk og endda hyrede håndværkere ændrer indretning og installationer uden at afmontere de gamle rør ved hovedledningen. Og ingen har skrevet det ned eller lavet en tegning. Og det er især skidt, hvis eksempelvis en ny ejer opdager rotter indenfor. Indgangene er de døde ledninger, men han aner ikke noget om det og ved ikke, at de eksisterer. Så at lade være med at afmontere de ledninger, der ikke bliver brugt, er virkelig topmålet af kortsigtethed, siger Peter Weile, som karakteriserer det som et udbredt problem.

60’er og 70’er huse
Leif Hansen mener, at problemet med nedslidte private kloakker er stort i alle byer. Især handler det om ejendomme og parcelhuse fra 60’erne og 70 ’erne, hvor der intet er gjort ved rørsystemet.

De er bygget i en tid med byggeboom. Det gik stærkt, og der blev sjusket – eksempelvis med for dårlig fundering af rørene.

Ifølge Leif Hansen og Peter Weile er det vigtigt, at husejerne får tjekket deres private kloakker og får dem repareret, så kloaksystemerne forbliver lukkede systemer.

Det vil medføre, at rotterne i højere grad holder sig selv nede på et naturligt leje i antal.

- Det er umuligt at komme rotter til livs, men med et velfungerende kloaksystem, der er renoveret hele vejen igennem, er det muligt at fastholde dem i et kontrolleret antal. Og vi kan samtidig holde dem under jorden, så vi undgår den nære kontakt med dem, siger Leif Hansen.

solberg@odsgard.dk

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 28/2024 -2)

Konkurser i byggeriet (Uge 28/2024 -2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Grøn transformator med global ambition

Grøn transformator med global ambition

Med tyske Jens-Peter Saul som CEO, har Rambøll udviklet sig fra at være en nordisk virksomhed til en global spiller med en omsætning, der er mere end fordoblet til 17 milliarder kroner

Airtox og Carl Ras bliver hovedsponsorer i Lyngby Boldklub

Airtox og Carl Ras bliver hovedsponsorer i Lyngby Boldklub

De kommende to sæsoner vil der står Carl Ras på maven af Lyngby Boldklubs spillere, når de løber på banen hjemme på Lyngby Stadion, mens der vil stå Carl Ras, når spillerne ifører sig klubbens udebanetrøje

Lige efter EU-bogen

Lige efter EU-bogen

Aktører i byggeriet kan vinde fordele ved hurtigt at omfavne EU's taksonomi-regler om bæredygtighed. Carl Ras står klar med rådgivning og service og er blandt andet en nøglespiller i den banebrydende renovering af DMI's tidligere domicil