UgensErhverv.dk

150 mio. kr. til ungdomsboliger

Regeringen har besluttet at fremrykke investeringerne for at fremme beskæftigelsen.

23-04-2004

Regeringen har besluttet at fremrykke investeringerne for at fremme beskæftigelsen.

Som en del af forårspakken har regeringen besluttet at fremrykke investeringerne i private ungdomsboliger. Der afholdes derfor en ekstra ansøgningsrunde i 2004 med fordeling af 150 mio. kr., meddeler Erhvervs- og Boligstyrelsen.

I alt har regeringen afsat en mia. kr. til nye ungdomsboliger i årene 2003-2007. Pengene gives som tilskud til private bygherrer, der ønsker at bygge boliger til unge uddannelsessøgende.

For at fremme beskæftigelsen har regeringen besluttet at fremrykke investeringerne i privat ungdomsboligbyggeri. Det betyder, at der i 2004 afholdes en ekstra ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 27. august 2004.

I anden ansøgningsrunde er der 150 mio. kr. til fordeling mellem ansøgerne. Den endelige pulje kan dog blive lidt større eller lidt mindre, afhængigt af resultatet af første runde.
Fremrykningen betyder, at tilskudsrammen bliver nedsat med 75 mio. kr. om året i 2006 og 2007.

En geografisk fordeling af midlerne skal sikre at boligerne bygges der, hvor behovet er størst. I denne ansøgningsrunde betyder det, at 105 mio. kr. er afsat til hovedstadsområdet og 45 mio. kr. til en række kommuner i det øvrige land.

Brochurer

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister vasker hænder i skattechefs skandale byggesag

Skatteminister Morten Bødskov har over for Folketingets Beskæftigelsesudvalg ladet sin departementschef Jens Brøchner selv svare på spørgsmål om hans brug af ulovlig arbejdskraft

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Latterligt ringe trafik på ny bro ved Frederikssund

Der er i Frederikssund en stående vittighed om, at det mest sikre sted at sende børnene ud at lege er på den nye 4-sporede bro over Roskilde Fjord.

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye BIM-standarder er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller mindre underleverandør

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Byg hurtigt og bæredygtigt med krydslamineret træ

Træinformation sætter fokus på de muligheder, der opstår, når man bygger med krydslamineret træ