UgensErhverv.dk

Den lange CE-vej

Alle byggevarer skal mærkes, men det tager år at føre projektet ud i livet.

13-06-2006

Alle byggevarer skal mærkes, men det tager år at føre projektet ud i livet.

Af Lars Solberg

Alle byggevarer - fra fugemasser til cement og mursten, fra køkkenvaske til skorstene -skal forsynes med et CE-mærke. Derfor skal tusindvis af danske virksomheder i byggebranchen tilpasse produktion og produktionskontrol til hundredvis af nye europæiske produkt- og prøvningsstandarder for byggevarer. Men det er et langvarigt projekt. Det tager tid at udforme en standard, og der er lange overgangsordninger.

Efterhånden er over halvdelen af omkring 500 relevante byggematerialer i Danmark gjort klar til den europæiske kvalitetsbetegnelse CE-mærket. De seneste materialegrupper, der er kommet med i CE-gruppen, er blandt andet gulvmaterialer og spær.

Men i forbindelse med eksempelvis fugemasser er standardiseringsarbejdet lige begyndt og vil tage omkring tre år. Derefter er der en implementeringsfase på ni måneder og derefter en ét års overgangsfase. Alt i alt er det først rigtig i gang på fugemasseområdet om næsten fem år.

Byggevaredirektiv
CE-mærket betyder, at produkterne er fremstillet og afprøvet i overensstemmelse med de fælleseuropæiske standarder for byggevarer.
Formålet med CE-mærket er at fjerne de tekniske handelshindringer mellem landene i EU og skabe et fælles grundlag for at vurdere sikkerhed og produktegenskaber – og samtidig gerne fremme det indre byggemarked.

Det er Det Europæiske Byggevaredirektiv, der angiver, hvilke væsentlige krav, der skal overholdes med hensyn til sundhed og sikkerhed - men ikke hvordan. De harmoniserede produktstandarder indeholder de nødvendige tekniske detaljer og kravspecifikationer. De er ikke blot frivillige spilleregler for markedet, men lovtekster, der skal overholdes.

Det er CEN - den europæiske standardiseringsorganisation – der fastsætter de europæiske normer for byggevarerne.
I Danmark er det Dansk Standard (DS), der bidrager til CEN-arbejdet og står for implementeringsprocessen.

CE-mærkningskravet føres ud i livet, efterhånden som de omkring 500 standarder bliver færdige. Den enkelte virksomhed – producent eller importør - har selv ansvar for, at produktet overholder standarderne. Hvis standarderne for en given byggevare foreligger, må virksomhederne ifølge lovkravet ikke markedsføre og sælge den uden at CE-mærke den.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Vildt - Vildt - Vildt!

Vildt - Vildt - Vildt!

Dansk Folkepartis skattepolitiske ordfører er rystet over enormt millionbeløb til Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med udarbejdelsen af det nye ejendomsskattesystem

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Genbrug af materialer og renoveringer og bliver i stigende grad et alternativ til nedrivning og nybyggeri

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Selvom stoffet PCB har været forbudt i byggematerialer siden 1977, så er det stadigt lovpligtigt at screene for stoffet, ligesom der gælder strenge regler for håndtering og bortskaffelse