UgensErhverv.dk

Fælles fodslag om erhvervslejeloven

01-06-2006

Lejere og udlejere, der er omfattet af erhvervslejeloven, fastslår nu i et fælles svar til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at parterne overordnet set er godt tilfredse med den eksisterende lovgivning.

Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000, og Erhvervs- og Byggestyrelsen har ønsket at inddrage relevante organisationer og eksperter i en evaluering af loven, hvor begrebet markedsleje blev indført til at regulere lejeniveauet.

Jydske Grundejerforeningers formand Keld Frederiksen forklarer, at der nu er færre tvister mellem udlejere og lejere.

”Der er ingen tvivl om, at denne erhvervslejelov har forenklet forholdet mellem lejer og udlejer. Det betyder langt færre tvister, og dermed færre udgifter for både lejer, udlejer og samfundet generelt. Vi har samtidig fået et marked, som hurtigt regulerer sig efter de faktiske forhold. Det betyder, at man som både lejer og udlejer får en leje, som afspejler værdien af de lejede butiks- eller kontorkvadratmeter. Og det er et sundt princip”, siger Keld Frederiksen.

Også Erhvervslejernes Landsorganisation, der er medunderskriver på det fælles svar til Erhvervs- og Byggestyrelsen, glæder sig over det fælles fodslag i relation til evalueringen af erhvervslejeloven.

”Jeg synes, at det er over ordentligt positivt, at både lejere og udlejere kan være fælles om denne udmelding. Alt andet lige må det give politikerne en vis stolthed, at de har vedtaget en lov, som de berørte nu roser. Og hele tilblivelsen af erhvervslejeloven er da også et skoleeksempel på, hvor langt lovgiverne når, hvis de inddrager de relevante parter fra starten”, siger formanden for Erhvervslejernes Landsorganisation, Johnny Beyer.

Og markedslejen – som er grundstenen i loven - har ikke betydet store stigninger i lejen. Formanden for Ejendomsforeningen Danmark, John R. Frederiksen forklarer, at lejestigningerne generelt ligger på niveau med inflationen.

”Der har været enkelte områder som eksempelvis Strøget i København, hvor butikkerne på gadeniveau har oplevet voldsomme stigninger. Til gengæld er lejen så faldet på etagerne oven på butikkerne. Derudover har dele af landet oplevet generelle fald, så samlet set må vi sige, at pessimisternes profetier forud for den nye lovs vedtagelse er gjort til skamme”, siger John R. Frederiksen.

Forandring i erhvervslejen (procent) i gennemsnit for hele landetBlandt de øvrige medunderskrivere på svaret til Erhvervs- og Byggestyrelsen er De Samvirkende Købmænd. Og her forklarer underdirektør Henriette K. B. Andersen, at den øgede aftalefrihed er et gode for de fleste.

”Men det er også vigtigt at sige, at både blandt de mindre udlejere og lejere er der et behov for at søge generel støtte og juridisk bistand i de respektive organisationer eller hos en advokat. Den øgede aftalefrihed rummer selvfølgelig nogle fælder, og der er det vigtigt, at den enkelte sikrer sig den nødvendige bistand til at forudse farerne, inden problemerne opstår”, siger Henriette K. B. Andersen.

Fra Dansk Handel & Service udtrykker erhvervspolitisk konsulent, advokat Lars Quistgaard Bay tilfredshed med den brede enighed, der er om evalueringen af erhvervslejeloven.

”Erhvervslejemarkedets parter har igen vist evne til at nå til enighed om, hvordan kontraktforholdene skal reguleres. Det lover godt for en positiv udvikling af lovreguleringen”, siger Lars Quistgaard Bay


For yderliggere information kontakt:

Formand Johnny Beyer, Erhvervslejernes Landsorganisation, mobil 20 86 80 70
Underdirektør Henriette K. B. Andersen, De Samvirkende Købmænd, tlf. 39 62 16 16
Formand Keld Frederiksen, Jydske Grundejerforeninger, tlf. 97 44 14 44
Formand John R. Frederiksen, Ejendomsforeningen Danmark, mobil 40 53 55 22
Advokat Lars Quistgaard Bay, Dansk Handel & Service 33746000 eller 30317530
Kommunikationschef Morten Jeppesen, Ejendomsforeningen Danmark, mobil 26 39 27 37

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Plastvinduer diskrimineres af kommunerne

Danske vinduesproducenter kritiserer kommunerne for at diskriminere mod plastvinduer – stik mod planloven og EU´s byggevareforordning

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 13/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Ny arbejdsmiljøaftale i lyntempo

Aftalen med bred opbakning i Folketinget indeholder blandt andet yderligere indsats mod social dumping og en autorisationsordning for asbestarbejde

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen i opråb: Brug mindre beton

Betonbranchen arbejder på at omstille til produktionen med lavere CO2-aftryk. Men der kan også spares store mængder CO2 ved at reducere betonforbruget i designfasen. Nyt dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner hjælper på vej