UgensErhverv.dk

Generationsskifte i DAFA

Jacob Norby er indtrådt i virksomhedens direktion

31-05-2006

Som led i DAFA’s løbende generationsskifte er Jacob Norby, direktør for forretningsudvikling, på virksomhedens årlige generalforsamling indtrådt i DAFA’s direktion. Jacob Norby danner således fælles direktion med Klaus Østerberg, der forsætter som administrerende direktør, indtil hans kontrakt udløber den 1. april 2007. Herefter vil Jacob Norby fungere som administrerende direktør.

Samtidig er cand.psych.aut. Charlotte Norby indtrådt som fuldgyldigt medlem af DAFA´s bestyrelse.
-aha

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Vildt - Vildt - Vildt!

Vildt - Vildt - Vildt!

Dansk Folkepartis skattepolitiske ordfører er rystet over enormt millionbeløb til Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med udarbejdelsen af det nye ejendomsskattesystem

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Genbrug af materialer og renoveringer og bliver i stigende grad et alternativ til nedrivning og nybyggeri

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Selvom stoffet PCB har været forbudt i byggematerialer siden 1977, så er det stadigt lovpligtigt at screene for stoffet, ligesom der gælder strenge regler for håndtering og bortskaffelse