UgensErhverv.dk

Maxit overtager Horsens Kulekalk

Skal styrke Maxit på det voksende marked for specielmørtler.

29-05-2006

Maxit er helt fremme i skoene med de nyeste teknologiske nano-produkter til vægge og facade. Men derfor skal gamle metoder ikke forkastes, hvis de dur. Og det gør kulekalk, som er det foretrukne materiale til restaurering af gamle bygninger.

Derfor købte Maxit Horsens Kulekalk fra grundlæggeren, murermester Holger Andersen, da han næsten 22 år efter opstarten valgte at afhænde livsværket, og nu per 1. juni stopper som daglig leder af virksomheden.

Maxit ønsker at styrke sig på det voksende markede for specialmørtler, og produktionen fra Horsens Kulekalk forventes øget, når det integreres i et nyt mørtelværk, som Maxit er ved at bygge i Them.

Det er først og fremmest Nationalmuseet, der er aftager til produkterne fra Horsens Kulekalk. Kulekalken blev oprindeligt skabt i et samarbejde mellem museets konservator og Holger Andersen i et forsøg på at genskabe middelalderens mørteltyper, for at få et produkt, der virkede bedre på de gamle bevaringsværdige bygninger.

Resultatet blev kulekalk, som er stenkalk lagret fugtigt i store kar gennem flere år. Under processen spaltes kalkstenene til fine partikler, og stenenes naturligt høje indhold af lim frigives.

- Den læskede kalk arbejder langt bedre sammen med det gamle murværk end f.eks. de moderne, cementbaserede mørtelprodukter og hydratkalk. Jo ældre kalken er, jo bedre holder den til både byggeopgaver og til kalkning, forklarer konservator Kirsten Trampedach fra Nationalmuseet.
Det anslås, at hvor nylæsket kalk holder 1 år klarer kulekalk 5 år på det vanskelige murværk.

- mir

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 16/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Økonomisk usikkerhed kommer i vejen for energirenoveringer

Kun 13 procent af danskere forventer at investere i energioptimering af deres bolig i år. Det viser en undersøgelse fra Exometric, der peger på økonomien som den største barriere

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

- Børsen bør genopbygges bæredygtigt

Når Børsen skal genopbygges, bør bæredygtighed være et af de bærende principper. Sådan lyder det fra Konstruktørforeningens formandskab, som opfordrer politikerne til at fjerne de benspænd, der ligger i de nuværende dokumentationskrav

Flot hæder til Carl Ras

Flot hæder til Carl Ras

Engrosvirksomheden Carl Ras har vundet Great Place To Work's konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder