UgensErhverv.dk

Maxit overtager Horsens Kulekalk

Skal styrke Maxit på det voksende marked for specielmørtler.

29-05-2006

Maxit er helt fremme i skoene med de nyeste teknologiske nano-produkter til vægge og facade. Men derfor skal gamle metoder ikke forkastes, hvis de dur. Og det gør kulekalk, som er det foretrukne materiale til restaurering af gamle bygninger.

Derfor købte Maxit Horsens Kulekalk fra grundlæggeren, murermester Holger Andersen, da han næsten 22 år efter opstarten valgte at afhænde livsværket, og nu per 1. juni stopper som daglig leder af virksomheden.

Maxit ønsker at styrke sig på det voksende markede for specialmørtler, og produktionen fra Horsens Kulekalk forventes øget, når det integreres i et nyt mørtelværk, som Maxit er ved at bygge i Them.

Det er først og fremmest Nationalmuseet, der er aftager til produkterne fra Horsens Kulekalk. Kulekalken blev oprindeligt skabt i et samarbejde mellem museets konservator og Holger Andersen i et forsøg på at genskabe middelalderens mørteltyper, for at få et produkt, der virkede bedre på de gamle bevaringsværdige bygninger.

Resultatet blev kulekalk, som er stenkalk lagret fugtigt i store kar gennem flere år. Under processen spaltes kalkstenene til fine partikler, og stenenes naturligt høje indhold af lim frigives.

- Den læskede kalk arbejder langt bedre sammen med det gamle murværk end f.eks. de moderne, cementbaserede mørtelprodukter og hydratkalk. Jo ældre kalken er, jo bedre holder den til både byggeopgaver og til kalkning, forklarer konservator Kirsten Trampedach fra Nationalmuseet.
Det anslås, at hvor nylæsket kalk holder 1 år klarer kulekalk 5 år på det vanskelige murværk.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs