UgensErhverv.dk
Planchef indklager sin egen kommune.

Planchef indklager sin egen kommune.

Alle nye bygninger på Holbæk Havn er opført i strid med lokalplanen.

18-05-2006

I juni 2000 skrev fagbladet BygTek om Keops Projektudvikling, der opførte et kontorhus på Holbæk Havn. Bygningen, der bl.a. skulle rumme advokatfirmaet Ret&Råd, blev opført uden byggetilladelse og i strid med lokalplan og bygningsreglement.
Keops blev ikke tvunget til at fjerne det ulovlige byggeri. Der blev lavet ny lokalplan og givet de nødvendige dispensationer. Formanden for planudvalget, Carsten Westhoff, der i dag er 1. viceborgmester i kommunen, mente dengang, at det ville være synd at rive huset ned:
"Vi er ganske vist blevet ført bag lyset, men modsat skal vi også lade fornuften råde.
BygTek´s konklusion var, at fremover måtte alt byggeri være tilladt i Holbæk Kommune - blot byggeriet blev opført i en fart. Der var ikke længere grund til at søge om byggetilladelse, hvis man ville opføre en carport eller et parcelhus.

Dispensationerne i forbindelse med det ulovlige byggeri på havnen i Holbæk for seks år siden, var blot starten på en lang række dispensationer. Og kommunens planchef, Jens Hedegaard, undrer sig over, at stort set de samme politikere, som vedtog lokalplanen i juni 2002, nu valgte at fravige planen. Det fik ham til at sende en klage til Naturklagenævnet.
"Som embedsmænd bør vi bidrage til, at loven overholdes, siger Jens Hedegaard, der mener, at en lokalplan ikke er et stykke papir, som der kan skaltes og valtes med efter forgodtbefindende:
"Det er en kontrakt med borgerne om, hvordan byen skal udvikle sig. Og den kontrakt skal selvfølgelig holdes".

Brevet blev sendt til Naturklagenævnet i august 2005, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på seks måneder, må afgørelsen være på trapperne.
Jens Hedegaard mener, at han har retten på sin side, men han er spændt på afgørelsen og er ikke i tvivl, om han har gjort det rigtige, ligesom det ikke har strejfet ham, at han måske satte sit job på spil.
Efterfølgende har kommunens kommunaldirektør og borgmester da også meldt ud, at Jens Hedegaard ikke har optrådt illoyalt. Han har bare - som andre borgere - benyttet sin ytringsfrihed og adgang til at klage.

Læs mere i det nye BygTek nr. 5.


Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder