UgensErhverv.dk

Mål: Færre arbejdsulykker

Sidste år var der 20 dødsulykker på byggepladser, som nu skal gøres mere sikre

16-05-2006

Alle parter i byggeriet er enige med Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet om, at der nu skal gøres noget ved sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen. En ny handlingsplan indeholder en række initiativer til nye og konkrete initiativer, som dækker alle faser af byggeprocessen.

- Byggepladser er farlige arbejdspladser. Det er derfor nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at minimere ulykkerne og ikke mindst dødsulykkerne, siger direktør for Arbejdstilsynet, Jens Jensen. Vi vil have, at det skal være sikkert at gå på arbejde hver dag, og den nye plan er et vigtigt skridt for at nå det mål.

I planen indgår bl.a., at Arbejdstilsynet i år gennemfører uanmeldte aktioner på byggepladserne, at der ved udbud i højere grad stilles krav om et godt arbejdsmiljø hos entreprenører og at såkaldte sikkerheds-runderinger på byggepladser skal udbredes for hurtigere at opfange og følge op på sikkerhedsproblemer.

I alt består planen af 22 initiativer eller aktiviteter, hvor det for hver enkelt aktivitet er beskrevet, hvad målet er, hvornår den kan gennemføres, hvilken effekt den forventes at få, og hvem der er ansvarlig for dens gennemførelse.

- Samarbejdet mellem parterne har været forbilledligt, tilføjer Jens Jensen. Jeg håber, at det fortsætter, nu hvor initiativerne i planen skal føres ud i livet. Parterne har aftalt at mødes hvert kvartal for at gøre status over fremdriften i planen.

Vil arbejdsgiverne tage førertrøjen?
3F har siddet med ved bordet under møderne, men er bekymret for, om arbejdsgiverne vil tage førertrøjen.

- Det er positivt, at branchen er enig om at få gjort noget ved de alt for mange ulykker, siger Frank Thaulow, forhandlingssekretær og miljøansvarlig til fagbladet 3F. Men papir er som bekendt taknemmeligt. Der er mange gode forslag og aktiviteter, men vi skal have dem ført ud i livet i hverdagen på byggepladsen før vi kan være tilfredse. En nok så god bygherre gør det ikke alene. Derfor er der også brug for fokus på alle andre aktører, herunder ikke mindst de udførende.

Han gør bl.a. opmærksom på, at parterne for godt et år siden blev enige om et såkaldt fælles værdigrundlag uden at det har haft synderlig effekt på dagligdagen på byggepladserne.

- Vi er i 3F bekymret for udviklingen, fordi arbejdsgiverne, som sidder med nøglen til mange af tiltagene på disse områder, er krøbet i skjul bag branchens arbejdsmiljøråd (BAR). Der er ikke så stort behov for BAR-initiativer på dette område. Til gengæld har arbejdsgiverorganisationerne en kæmpe forpligtigelse til at få deres medlemmer til at bruge alle de gode ting, der er lavet, og overbevise dem om, at de skal bruge noget krudt på det her, hvis antallet af ulykker skal mindskes, siger Frank Thaulow.
krus-

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder