UgensErhverv.dk

Razzia hos Dansk Byggeri

Tirsdag morgen fik organisationen uanmeldt kontrolbesøg af Konkurrencestyrelsen.

16-05-2006

Da Dansk Byggeri slog dørene op til en ny dag på kontorerne i Nørre Voldgade , stod Konkurrencestyrelsen klar med en ransagningskendelse.

I et såkaldt Dawn Raid gik konkurrencemyndighederne i gang med at tjekke arkiver, computere og kontorer for belastende materiale, der kan bekræfte en mistanke om overtrædelse af konkurrenceloven.

Konkurrencestyrelsen vil – ifølge normal praksis - ikke udtale sig ikke om årsagen til det uanmeldte besøg, men henviser blot til baggrunden for et sådant kontrolbesøg.

Det kan være en begrundet mistanke om ulovlige markedsdelingsaftaler, priskarteller, bindende videresalgspriser eller groft misbrug af dominerende stilling.

I Dansk Byggeri ved man foreløbig heller ikke hvilken form for mistanke styrelsen måtte have.

- Vi har modtaget styrelsens repræsentanter positivt og, som vi skal, åbnet alle arkiver og givet adgang til samtlige servere. Vi ser generelt positivt på, at man fra Konkurrencestyrelsens side gør, hvad man kan for at sikre, at konkurrenceloven bliver overholdt. Det indebærer så, at man må finde sig i at få kontrolbesøg, også selv om der ikke er noget at komme efter, siger Mogens Hansen, viceadministrerende direktør.

Dansk Byggeri har ikke tidligere været udsat for et uanmeldt kontrolbesøg.

- mir

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene