UgensErhverv.dk
Sydsjællandsk byggefusion

Sydsjællandsk byggefusion

To unge entreprenører sigter mod udlandet – og milliardomsætning.

16-05-2006

To unge entreprenører sigter mod udlandet – og milliardomsætning.

Af Kenneth Madsen

Der er tryk på hos Eske Huse i Vordingborg og Danflex Huse i Næstved. Efter 10 år i branchen har de to entreprenørvirksomheder dannet et fælles moderselskab under navnet Eskodan A/S. Formelt er der tale om en fusion, men de to virksomheder fortsætter i deres fysiske rammer, hvor de hver især tegner sig for en trecifret millionomsætning.

Det primære formål med fusionen er at ruste sig til et ’angreb’ på det udenlandske marked – i første omgang Tyskland. Gennem udvikling af boligprojekter venter den nydannede koncern at kunne svinge sig op på en omsætning i milliardklassen.

Bag den nye byggekoncern står to unge mennesker og venner, som har haft konstant tryk på, lige siden de afsluttede deres tømreruddannelse. Michael Gurskov Eskildsen, kaldet Eske, er 30 år. Thomas P. Ludvigsen fra Danflex er knap et år ældre. Foruden sit engagement i Eske Huse og Eskodan tegner Michael Eskildsen sig også for 50 pct. ejerskab i Storstrøms Byggecenter i Ørslev ved Vordingborg.

Ved stiftelsen 15. maj beskæftigede Eskodan-gruppen godt et halvt hundrede medarbejdere. Det siger ikke meget om det reelle forbrug af arbejdskraft, idet især Eske Huse i stort omgang benytter sig af underleverandører. Ikke mindre end 70-80 pct. af firmaets byggeaktiviteter udføres af faste underleverandører.

Eske Huse A/S har hidtil haft andels- og mere eller mindre individuelle ejerboliger som kerneområde, mens Danflex Huse A/S fortrinsvis har koncentreret sig om typehuse. Efter fusionen vil projektsalg ligge hos Eske Huse, og salg af parcelhuse vil primært være Danflex’ område.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder