UgensErhverv.dk

Ny offfentlig portal

Nu kan både borgere og professionelle se hidtil utilgængelige data om fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark

11-05-2006

Ny offentlig portal giver overblik over Danmarks fredede bygninger

Nu kan både borgere og professionelle se hidtil utilgængelige data om fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Det er blevet muligt, fordi Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med softwarehuset Mjølner Informatics har skabt en webportal, som gør tusinder af nyttige oplysninger og billeder tilgængelige for enhver.

Før skulle man henvende sig til Kulturarvsstyrelsen i København for at få detaljerede oplysninger om gamle huse og bygninger i Danmark. Nu kan man bare sætte sig ved computeren og taste www.kulturarv.dk/fbb.

I ’Fredede og Bevaringsværdige Bygninger’ (FBB), som den nye webdatabase hedder, kan alle læse om deres eget hus, om naboens eller om kendte danske bygninger.

Databasen kan også være værdifuld for huskøbere, der vil tjekke registreringerne på et hus. Det kan spare husejere for både spildt arbejde og ærgrelser at vide, om det kræver særlige tilladelser at lave ændringer på bygningen.

Kommunale sagsbehandlere, arkitekter, håndværkere og ejendomsmæglere har med databasen fået et nyt smart værktøj i deres arbejde. De kan nu gå på nettet og taste en adresse ind eller zoome ind via et Danmarkskort og se oplysninger om fredninger og bevaringsværdige bygninger.

It til gavn for mange
Det er Kulturarvsstyrelsen, der har taget initiativ til projektet. Mjølner Informatics vandt udbuddet og fik dermed udfordringen med at udtænke og realisere en it-løsning til den avancerede bygningsdatabase. Softwarehuset er netop eksperter i at udvikle avancerede databaseløsninger, der på overfladen er enkle at forstå for brugerne.

Databasen er baseret udelukkende på open source software. Dermed har det offentlige ikke bundet sig til bestemte leverandører eller løsninger. Kortfunktionerne i webportalen er udviklet med GIS-kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen.

- Vi er glade for at kunne medvirke til at skabe gennemtænkte, innovative it-løsninger til den offentlige sektor. Dette er jo it, der gavner meget bredt i det danske samfund, siger Jørgen Lindskov Knudsen, adm. direktør i Mjølner Informatics.

I databasen FBB kan man finde mere end 4000 fredningssager, der tilsammen omfatter omkring 9700 bygninger. Derudover er der informationer om knap 375.000 bevaringsværdige danske huse og fotos fra indtil videre godt 160.000 bygninger .

Helt almindelige parcelhuse findes også i databasen. Den rummer nemlig basisoplysningerne om de flere end 4,1 mio. bygninger i Danmark fra Erhvervs- og Byggestyrelsens Bygnings- og Boligregister (BBR).

Sagsbehandlerne kan selv tilføje
Ud over den offentligt tilgængelige database består FBB også af en lukket del, som kun sagsbehandlere i kommunerne og Kulturarvsstyrelsen har adgang til. Her kan de via nettet registrere nye sager, opdatere oplysninger, tilføje fotografier og andet. Sekunder efter er de nye data tilgængelige på den offentlige del af FBB.

- Databasen er et godt billede på den udvikling, der sker i det offentlige i disse år. Med it og digitaliseringen skaber vi en større åbenhed for borgerne samtidig med, at vi effektiviserer arbejdet i forvaltningen, siger Henrik Jarl Hansen, kontorchef i Kulturarvsstyrelsen.
I foråret 2006 udsender Kulturarvsstyrelsen informationsmateriale til alle kommuner om de nye muligheder med databasen FBB. Materialet bliver efterfulgt af kurser for de kommende brugere i forvaltningen.
-aha

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder