UgensErhverv.dk

Hovedpunkter fra formandens beretning på Dansk Byggeris repræsentantskabsmøde

Povl Christensen: Vi vil fortsætte den aktive linje

07-05-2006


Povl Christensen: Vi vil fortsætte den aktive linje

Dansk Byggeri holder repræsentantskabsmøde, og hele dagen står i arbejdskraftens tegn: Hvordan sikrer vi tilstrækkelig arbejdskraft på kort og på lang sigt?

Dansk Byggeri oplever en flot medlemstilgang og når i år op på over 6000 medlemmer. Det kunne en tydelig tilfreds formand for Dansk Byggeri, Povl Christensen, berette overfor medlemmer af organisationen.

- Fremgang forpligter i forhold til service, information, rådgivning og – ikke mindst - indflydelse og synlighed, fastslog Povl Christensen i sin mundtlige beretning på Dansk Byggeris årlige repræsentantskabsmøde, som i år blev afholdt på SAS Radisson i København.

Og Dansk Byggeri har haft stor synlighed og har på en række områder formået at få indflydelse og levere resultater. På repræsentantskabsmødet fremhævede Povl Christensen blandt andet Dansk Byggeris store fingeraftryk på den lempede østaftale, afskaffelsen af det objektive ansvar og de mange udfordringer omkring udbudsformer og byggeriets samarbejdsformer.

Adgang til arbejdskraft
Dagens tema forud for repræsentantskabsmødet handlede om adgangen til arbejdskraft på kort og lang sigt. Det fik et par markante udsagn med på vejen af Dansk Byggeris formand.

- Nu er der tryk på kedlerne, og vi må koncentrere os om at skaffe endnu flere medarbejdere til byggeri, anlæg og byggematerialeproduktion. Det vil være direkte ødelæggende, hvis der ikke er arbejdskraft nok – især hvis det medfører, at vi stjæler medarbejdere fra hinanden. Det giver lønfest og inflation!

- Vi skal undgå denne situation. Derfor skal vi fortsætte med at tage mange elever ind, vi skal holde endnu bedre fast i vores medarbejdere, så de ikke forsvinder til andre erhverv, og vi skal øge integrationen af flygtninge og indvandrere på vores del af arbejdsmarkedet. Herudover kommer vi ikke uden om, at det er nødvendigt at hente flere medarbejdere i udlandet, hvor beskæftigelsessituationen ikke er så gunstig som i Danmark, fastslog Povl Christensen.

Velfærd
Han tog Dansk Byggeris aktive linje i de foregående år som et godt varsel for de kommende år, hvor ikke mindst udfordringer omkring velfærdssamfundets indretning vil få en fremtrædende plads i debatten – som i høj grad bør involvere erhvervslivet.

- Vi vil fortsætte den aktive linje i årene fremover. Først og fremmest er der hele velfærdsdiskussionen. Der er bestemt gode takter i regeringens oplæg, men det er vores opfattelse, at der skal mere kontante midler i brug for at sikre velfærden fremover.

- Hvad nytter det for eksempel at hæve efterlønsalderen over en 10-15 års periode, når det er her og nu, vi har brug for arbejdskraften? Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke er mere ambitiøse netop i en situation, hvor dansk økonomi har det rigtig godt. Det er nu, vi har mulighed for at fremtidssikre den danske økonomi og dermed den danske velfærd. Man kan godt frygte, at et bredt, moderat forlig på velfærdsområdet vil gøre det helt umuligt at diskutere velfærdsreformer de næste ti år i dansk politik, og så er toget kørt. Andre lande – især de nye østeuropæiske EU-medlemmer – arbejder målbevidst med at forbedre erhvervslivets forhold og sænke skatterne, både for erhvervsliv og borgere. Det har vi i Danmark kun ganske begrænsede muligheder for, hvis vi ikke tager de nødvendige beslutninger her og nu.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 39/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 39/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Regeringen vil booste genbrug af byggematerialer

Regeringen vil booste genbrug af byggematerialer

- Der er et kæmpe potentiale for bedre ressourceudnyttelse i byggebranchen, og derfor skal vi tænke mere bæredygtigt, siger miljøminister Magnus Heunicke (S)

Danmarks største OPP-byggeri til over 2 milliarder kroner er skudt i gang

Danmarks største OPP-byggeri til over 2 milliarder kroner er skudt i gang

Det første spadestik er taget i byggeriet af et ny hovedkvarter til Forsvarets Efterretningstjeneste. PensionDanmark, MT Højgaard og DEAS ser frem til at opføre det historiske byggeri, som vil bidrage til Danmarks sikkerhed

Højere selvmordsrate blandt medarbejdere, der har været udsat for vold

Højere selvmordsrate blandt medarbejdere, der har været udsat for vold

En undersøgelse udarbejdet i samarbejde mellem forskere fra Danmark, Sverige, Finland og England viser, at medarbejdere har en højere risiko for selvmordsforsøg eller fuldbyrdet selvmord, hvis de har oplevet vold på arbejdet