UgensErhverv.dk

Kunden er kongen

Omfanget af brugerfokus afgør, hvem der får succes, mener chefen for Dansk Byggeris afdeling for virksomhedsudvikling.

03-05-2006

Omfanget af brugerfokus afgør, hvem der får succes, mener chefen for Dansk Byggeris afdeling for virksomhedsudvikling.

Af Kenneth Madsen

– I erkendelse af at kunden er kongen, vil øget brugerfokus vinde øget indpas og vil helt sikkert sætte en dagsorden for, hvilke virksomheder der får succes i fremtidens byggeerhverv.

Udtalelsen kommer fra direktør Michael H. Nielsen, leder af Dansk Byggeris sekretariat for virksomhedsudvikling. Han erklærer sig derved enig i hovedkonklusionen fra en netop offentliggjort undersøgelse, som slår fast, at den danske byggebranche halter efter andre brancher, når det drejer sig om såkaldt brugerdreven innovation – eller på godt dansk: Udvikling på grundlag af folks ønsker og behov.

Vicedirektør Jesper Rasmussen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har iværksat undersøgelsen, siger:

– Byggeriets virksomheder er gode til at inddrage brugerne i konkrete projekter, mens der er lang vej til, at det gøres systematisk og med et langsigtet forretningsperspektiv. I en tid, hvor meget kan kopieres, vil evnen til at forstå sine brugere være en væsentlig konkurrencefordel.

Psykologer i byggeriet
Jesper Rasmussen slår også til lyd for, at der kommer folk med helt nye kompetencer ind i byggebranchen, f.eks. psykologer og folk med et bredt kendskab til menneskets natur, såkaldte antropologer.

Et sådan forslag er der ingen kommentar til fra Dansk Byggeri. Michael H. Nielsen siger dog:

– Byggeerhvervet er karakteriseret ved at fremstille mange unika og ikke i så udbredt grad som andre brancher at levere produkter i serieproduktion. Det stiller særlige krav til kompetence i forhold til at håndtere brugerkrav.

– Vi må erkende, at kunderne i disse år viser sig som stadig mere krævende og kritiske. Kunderne stiller stadig større krav til deres leverandører, hvad enten der er tale om langvarige eller kortvarige forbrugsgoder – sådan må det være.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder