UgensErhverv.dk
Nykredit priser arkitekter

Nykredit priser arkitekter

Skandinaviens største arkitekturpris går til C.F. Møller, mens Transform modtager motivationspris.

03-05-2006

Skandinaviens største arkitekturpris går til C.F. Møller, mens Transform modtager motivationspris

Nykredits Arkitekturpris går i år til arkitektfirmaet, C.F. Møller, der som en af landets ældste tegnestuer står bag en lang række byggerier herhjemme og de senere år også i udlandet. Med prisen følger 300.000 kr, hvilket gør prisen til Skandinaviens største.

Spændvidden i virksomhedens produktion sammenholdt med en høj arkitektonisk kvalitet er også baggrunden for tildelingen af prisen.

- Arkitektfirmaet C. F. Møller har gennem 80 år har været eksponent for en kvalitativ produktion, der gennem flere stilperioder har frembragt markante arkitekturværker. Værkerne har været forankret i den nordiske arkitekturtradition, men er også internationalt påvirket og med en stærk personlighed, siger arkitekt MAA Kim Holst Jensen fra schmidt hammer lassen, der er formand for Nykredits Arkitekturprisudvalg.

Prisudvalget består desuden af Kent Martinussen fra Dansk Arkitektur Center og Carsten E. Holgaard fra Holgaard Arkitekter.

Nykredits Opmuntringslegat på 50.000 kr, der i dag hedder Motivationsprisen tildeles Arkitektkontoret Transform v. Lars Bendrup.

- Transforms arkitektur ses netop i disse år at finde en kunstnerisk form og et arkitektonisk udtryk, der viser såvel artistisk vovemod som vidensmæssig substans. I deres projekter, som spænder fra regions- og byplanlægning til enkeltstående bygningsværker, ses en særlig evne til at skabe på samme tid et dristigt og et folkeligt arkitektonisk udtryk, som mange kan identificere sig med, siger Kim Holst Jensen.

Transform har siden starten i 1996 gjort sig bemærket gennem en lang række åbne arkitektkonkurrencer herhjemme og i udlandet, men mangler endnu at få ført projekterne fra papiret til praksis.

- nn

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 49/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Vildt - Vildt - Vildt!

Vildt - Vildt - Vildt!

Dansk Folkepartis skattepolitiske ordfører er rystet over enormt millionbeløb til Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med udarbejdelsen af det nye ejendomsskattesystem

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Renovering bliver en guldgrube for de mindre byggevirksomheder

Genbrug af materialer og renoveringer og bliver i stigende grad et alternativ til nedrivning og nybyggeri

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Hvem har ansvaret ved PCB-forurening i bygninger?

Selvom stoffet PCB har været forbudt i byggematerialer siden 1977, så er det stadigt lovpligtigt at screene for stoffet, ligesom der gælder strenge regler for håndtering og bortskaffelse