UgensErhverv.dk

Byggeinstitut dropper info til 12.000

Gratis forsknings- og byggenyheder fandt ikke frem til ret mange læsere.

26-04-2006

Ikke færre end 12.000 ansatte inden for byggebranchen får nu deres navne strøget fra Statens Byggeforskningsinsituts kartotek. Dermed eliminerer instituttet fuldstændig fortegnelsen over modtagere af det trykte nyhedsbrev Forsk, som udsendes gratis tre gange årligt.

Baggrunden for dette skridt er, at næsten to tredjedele af oplaget aldrig når frem til rette modtagere, fordi de har skiftet arbejdsplads uden at meddele det til Forsks redaktion.

– Den eneste måde, hvorpå vi kan få rettet op på vore abonnementslister, er at bede folk om at gentegne deres abonnementer, siger ansvarshavende redaktør Jesper Kirkeskov. Han forventer, at nyhedsbrevets oplag i første omgang vil falde til et par tusind eksemplarer.

– Det vil så nok stige en anelse, formentlig til omkring 3000 eksemplarer, efterhånden som kendskabet til abonnementet igen breder sig, antager Jesper Kirkeskov.

Tilfældighed
Det var et tilfælde, at man fandt ud af, at Forsk havde mistet 62% af sine læsere, uden at det kunne ses på oplaget.

Analyseinstituttet Bønnelykke International R&C a/s skulle undersøge, hvordan nyhedsbrevet blev læst og opfattet af modtagerne. Ca. hver anden af de modtagere, man henvendte sig til, var ganske enkelt ikke længere at finde på de anførte adresser. Og yderligere 18% havde ’ikke lige’ fået læst den seneste udgave.

De kun 20% af abonnenterne, som havde ofret en halv times tid på at læse de seneste nyheder fra instituttet ved Hørsholm, var til gengæld godt tilfreds med nyhedsbrevets indhold, dets forståelighed og sprogbrugen.

Statens Byggeforskningsinstitut fortsætter derfor udgivelsen, men altså kun til dem, der virkelig udtrykker ønske om at modtage nyhedsbrevet. Det kan ske på sbi.dk/forsk.

Skrevet til byggefolk
Med sine informationer om forskningsresultater samt om nye lovkrav og publikationer henvender Forsk sig fortrinsvis til professionelle byggefolk.

Den nu slettede abonnementsliste omfattede således håndværkere, entreprenører, byggevareproducenter, ejendomsadministratorer samt ansatte i rådgivende ingeniørvirksomheder, i praktiserende arkitektvirksomheder, i kommunale forvaltninger, hos centraladministrationen, i statsvirksomheder og i forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder