UgensErhverv.dk

Byggeinstitut dropper info til 12.000

Gratis forsknings- og byggenyheder fandt ikke frem til ret mange læsere.

26-04-2006

Ikke færre end 12.000 ansatte inden for byggebranchen får nu deres navne strøget fra Statens Byggeforskningsinsituts kartotek. Dermed eliminerer instituttet fuldstændig fortegnelsen over modtagere af det trykte nyhedsbrev Forsk, som udsendes gratis tre gange årligt.

Baggrunden for dette skridt er, at næsten to tredjedele af oplaget aldrig når frem til rette modtagere, fordi de har skiftet arbejdsplads uden at meddele det til Forsks redaktion.

– Den eneste måde, hvorpå vi kan få rettet op på vore abonnementslister, er at bede folk om at gentegne deres abonnementer, siger ansvarshavende redaktør Jesper Kirkeskov. Han forventer, at nyhedsbrevets oplag i første omgang vil falde til et par tusind eksemplarer.

– Det vil så nok stige en anelse, formentlig til omkring 3000 eksemplarer, efterhånden som kendskabet til abonnementet igen breder sig, antager Jesper Kirkeskov.

Tilfældighed
Det var et tilfælde, at man fandt ud af, at Forsk havde mistet 62% af sine læsere, uden at det kunne ses på oplaget.

Analyseinstituttet Bønnelykke International R&C a/s skulle undersøge, hvordan nyhedsbrevet blev læst og opfattet af modtagerne. Ca. hver anden af de modtagere, man henvendte sig til, var ganske enkelt ikke længere at finde på de anførte adresser. Og yderligere 18% havde ’ikke lige’ fået læst den seneste udgave.

De kun 20% af abonnenterne, som havde ofret en halv times tid på at læse de seneste nyheder fra instituttet ved Hørsholm, var til gengæld godt tilfreds med nyhedsbrevets indhold, dets forståelighed og sprogbrugen.

Statens Byggeforskningsinstitut fortsætter derfor udgivelsen, men altså kun til dem, der virkelig udtrykker ønske om at modtage nyhedsbrevet. Det kan ske på sbi.dk/forsk.

Skrevet til byggefolk
Med sine informationer om forskningsresultater samt om nye lovkrav og publikationer henvender Forsk sig fortrinsvis til professionelle byggefolk.

Den nu slettede abonnementsliste omfattede således håndværkere, entreprenører, byggevareproducenter, ejendomsadministratorer samt ansatte i rådgivende ingeniørvirksomheder, i praktiserende arkitektvirksomheder, i kommunale forvaltninger, hos centraladministrationen, i statsvirksomheder og i forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse