UgensErhverv.dk

Vi mødes (ikke) i retten

Mediation er en ny og hurtig måde for erhvervslivet at løse tvister på

13-04-2004

Hvorfor føre retssag og lade dyre advokater fægte med paragraffer i hele og halve år, hvis man i stedet kan snakke sig til rette? En naturlig og prisøkonomisk tanke, der først fængede i Guds eget land for 25 år siden, og som i øjeblikket holder sit indtog i Danmark.

I USA kan der være multi-millioner på spil, men selv i Danmark kan tvister opgøres i hele og halve millioner i sagsomkostninger, når uenigheden skal afgøres ved voldgift eller retssag. Og når tvisten er afgjort ved en retsinstans er som regel mindst én af de to stridende parter utilfreds med resultatet.

Her kan mediation være nøglen til en win-win løsning, hvor striden samtidigt afgøres langt hurtigere og smidigere end i en retssag.

Lad os blive enige om
Hvor en dommer skærer gennem en tyk grød af påstande og siden afsiger dom til de stridende parter, optræder en mediator som en blanding af mægler og mental coach.

For mediatoren gælder det om at få parterne til at tale sammen og tænke i løsninger af stridsspørgsmålet i stedet for at grave sig ned i hver sin skyttegrav.

- Det er et fantastisk nyttigt værktøj til at løse konflikter i erhvervslivet. Specielt når man samarbejder i projekter og skal finde løsninger på konflikter. I stedet for at føre retssager, der kan stoppe et projekt to år i en retssag, kan man i stedet løse uoverensstemmelserne ved at bruge en mediator, siger Inger Høedt-Rasmussen, udviklingschef i Advokatsamfundet.
Hun har gennem to et halvt år været primus motor i etableringen af mediatorbegrebet i Danmark og arrangerer mediator-kurser for danske advokater.

- Dengang var mediation et næsten ukendt begreb undtagen indenfor familieretsområdet. For advokater smagte ordet derfor af orange slængkapper og osende røgelsespinde.
I dag er vi så langt, at man nu begynder at skrive mediation ind i kontraktgrundlaget som det første step, der skal tages, når en konflikt mellem parterne skal løses, siger Inger Høedt-Rasmussen.

- Specielt indenfor byggeriet er der store beløb på spil, når man strides, og retssager tager tid. I stedet for at føre retssag er det bedre at lade parterne selv finde frem til løsning, så man kan komme videre.
Ved mediation er der ingen formkrav som i en retssag, hvor man anlægger sag mod hinanden med et ’min påstand er’. Ved mediation siger man ’vi er uenige om’, og så prøver man i stedet at blive enige.
Der er heller ikke noget krav om, at den løsning parterne finder frem til, skal være strengt juridisk korrekt, parterne skal bare være tilfredse med aftalen, siger Inger Høedt-Rasmussen, og understreger at mediation er en proces, der bygger på et fuldstændigt frivilligt grundlag, men at motivationen for at nå til enighed er i top, fordi omkostningerne ved at strides ofte er meget store.

Kan parterne ikke nå til enighed, kan de dog altid føre sagen videre ved en retsinstans.

Hold projektet kørende
- Man kan selv vælge, hvem der skal være mediator i en konflikt. Det kan være en faglig sagkyndig eller jurist, eller som noget nyt, i en co-mediation, hvor begge optræder samtidig. Samspillet mellem f.eks. en ingeniør og en jurist sikrer, at man nemmere kan behandle faglige områder, siger Inger Høedt-Rasmussen.

Kombinationen af faglighed og jura styrker mediatorenes mulighed for at forstå detaljen i stridspørgsmålet. Det kan være specielt interessant når mediation bruges ved konflikter omkring projektarbejder.

- En stor fordel ved mediation er, at man kan hele tiden kan drage nye ting ind i mediationen. Vis det er nødvendigt, er det f.eks. muligt at gå ind og rette i den oprindelige projektplanen, hvilket man aldrig vil kunne gøre i en retssag.
Samtidig er der en hurtig og professionel arbejdsform indenfor mediation. Man sætter sig ned og kører igennem til der er fundet en løsning eller måske er enige om hurtigt at fremskaffe yderligere dokumentation.
Derfor risikerer man ikke, som i en retssag, at en tvist i f.eks. et byggeprojekt giver en løsning, der er blevet forældet fordi den først er afgjort et halvt år efter retssagen blev indledt, siger Inger Høedt-Rasmussen og referer til et aktuelt tunnelprojekt i Sydney, hvor mediation som konfliktløsning er blevet fast indbygget i projektet.

Alle tvister og stridigheder kan derfor løbende ryddes af vejen og projektet holdes i gang.

Høj succesrate
Indenfor konfliktløsning har mediation en gylden og succesrig fremtid, hvis man kan overføre de udenlandske erfaringer til danske forhold. Det kan være svært at sammenligne de forskellige måder at løse konflikter på, men ifølge Inger Høedt-Rasmussen har en af de førende europæiske eksperter i mediation, London-advokaten Henry Brown, ført statistik på succesraten for konfliktløsning med mediation.

Ifølge Henry Brown løser mediation 80 procent af de tvister, der opstår under fortløbende kontrakter og som ellers ville være blevet afgjort ved retssag.

Spørgsmålet er så, hvilke sager, der egner sig til mediation?
Traditionelt anbefales mediation især til sager, hvor der er mange følelser indblandet, men i princippet er det ligeså velegnet i sager, hvor der er behov for hurtige afgørelser, eller hvor man foretrækker en afbalancering af økonomien i et evt. skyldsspørgsmål mellem parterne i stedet for risikoen for en ensidig retsafgørelse.
Som part i mediationen har man jo selv indflydelse på udfaldet.

- Jamen, hvor skal man ikke bruge mediation? Er man helt sikker på aldrig nogen sinde at skulle arbejde sammen med hinanden mere, så kan man sende dem i retten, ellers er mediation mest velegnet, siger Inger Høedt-Rasmussen, og udstråler en klippefast tro på at mediation nok skal slå igennem i Danmark, selv om vi er kommet sent i gang i forhold til vore nabolande.

Mediatorer kan findes gennem www.mediatoradvokater.dk ligesom stadigt flere brancheorganisationer er begyndt at tilbyde mediation, heriblandt Dansk Byggeri.
-mir.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 17/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 17/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Besværligt demokrati forsinker grønne projekter

Besværligt demokrati forsinker grønne projekter

Regeringen kommer med et lovforslag, der skal sikre højere tempo i behandlingen af klagesager

Skal være et fyrtårnsprojekt for hele byggeriet med 75 procent lavere CO2-forbrug

Skal være et fyrtårnsprojekt for hele byggeriet med 75 procent lavere CO2-forbrug

Med en ambition om at skære 75 % af CO2-forbruget, skal Lejerbo Helsingørs kommende 33 rækkehuse, kaldet Falkenberghøje, i Ålsgårde inspirerer aktører i hele byggebranchen

Eternittage kan holde 30 år længere

Eternittage kan holde 30 år længere

..hvis de altså holdes vedlige, fastslår Teknologisk Institut efter test