UgensErhverv.dk

Byggeriet har gang i tænkehatten

Byggeboomet giver travlhed indenfor byggeriets kurser og efteruddannelse.

18-04-2006

Vækstkurven indenfor efteruddannelseskurser til byggeriet er stejl. Seneste tal fra Dansk Byggeri viser, at organisationens kursusaktiviteter er steget med 22 procent i løbet af 2005.

Specielt er der travlhed på Entreprenørskolen, der nu er oppe på det højeste antal kursusdeltagere siden sammenlægningen. Her tilskrives succesen den vækst, som branchen generelt oplever i øjeblikket.

- Ofte ser vi, at i tider med lavere aktivitet glider medarbejder fra byggeri og anlæg over i andre fag. Når der igen er brug for ledige hænder, og industrien og andre erhverv er flytter ud, så ser vi de bygningsuddannede slagtere og chauffører komme tilbage til branchen. Og de har ofte et behov for, om end ikke at blive genuddannet, så en faglig opdatering, siger direktør Niels Henning Andersen fra Entreprenørskolen.

Han oplyser, at det pt er de lokalt forankrede kurser og e-læring, der er efterspurgte, mens skolen forventer fortsat travlhed de kommende år takket være de nye energiregler og en stadig højere grad af digitalisering i byggeriet.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder