UgensErhverv.dk

Borgmester sælger byggemarkeder

Stark overtager Ledreborg Tømmerhandel, så Roskilde-borgmester Bjørn Dahl kan hellige sig politik og orgelspil.

12-04-2006

Stark overtager Ledreborg Tømmerhandel, så Roskilde-borgmester Bjørn Dahl kan hellige sig politik og orgelspil.

Af Kenneth Madsen

1. maj er det slut med Roskilde-borgmester Bjørn Dahls to-tre ugentlige kopper kaffe sammen med medarbejderne i Ledreborg Tømmerhandel. Han har solgt hele virksomheden til DT Group a/s og vil derfor heller ikke længere være at finde i det 75-årige Roskilde-foretagendes direktion.

For dem, der kender Bjørn Dahl, kommer det ikke som en overraskelse, at han vinker farvel til det foretagende, som farfaderen Harald Dahl grundlagde i 1931, og som han selv har ledet siden 1992.

Da han for knap to år siden ansatte den tidligere Black & Decker-salgschef Per Ørskov som administrerende direktør, var det for at kunne frigøre sig for det daglige ledelsesansvar. Bjørn Dahl havde da været borgmester i godt et par år og følte sig mere tiltrukket af politik end af byggematerialer.

– Som borgmester er jeg jo øverste boss for 5000 medarbejdere, så det er ikke sådan, at det ledelsesmæssige forskrækker mig. Men det politiske trækker mere, tilstår den 47-årige nu snart forhenværende tømmerhandler.

Bjørn Dahl er imidlertid også snart forhenværende borgmester. I den nye, udvidede Roskilde Kommune må han fra nytår nøjes med posten som 1. viceborgmester. Han har så tre år til atter at kæmpe sig op i systemet, indtil et nyt kommunevalg afgør, om hans drømme om at blive 1.-mand for ca. 81.000 borgere kan bære eller vil briste.

– Det giver mig tid til at spille lidt orgel. Det har jeg faktisk længtes efter, tilstår Bjørn Dahl, der har en konservatorieuddannelse bag sig.

Tre x Stark i Roskilde
Ejerskiftet medfører, at Stark-kæden udvides fra 78 til 80 markeder. Alene i Roskilde-området vil der fremover være tre Stark-markeder med en indbyrdes afstand på 6-14 km.

Bjørn Dahl er sammen med administrerende direktør Per Ørskov, der fortsætter med de nye ejere, overbevist om, at Starks interesse for Ledreborg Tømmerhandel skyldes, at Roskilde er et af hovedstadsregionens helt store vækstområder. Samtidig vil en sådan styrkelse af DT Group give den store byggemateriale-koncern en bedre position i forbindelse med en længe ventet afhændelse til store, multinationale pengetanke.

Stark-kædens styrkelse i Roskilde-området medfører samtidig en svækkelse af Byggekram-kæden og dermed af hele indkøbsorganisationen Ditas, hvorunder bl.a. også Råd & Dåd er organiseret.

Indtil sin tiltræden som borgmester i 2001 var Bjørn Dahl i sammenlagt otte år formand for bestyrelsen i Ditas og det forudgående Interpares.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder