UgensErhverv.dk
Alle under samme tagBoligslangen i Ørestad Nord.

Alle under samme tag

Store tagformer samler skulpturelle boligbyggerier.

07-04-2006

Taget som et fremtrædende arkitektonisk element har fået comeback i dansk byggeri. I en række nye boligbyggerier anvendes ekspressive tagformer til at skabe arkitektonisk sammenhæng og identitet til store boligbebyggelser.
I de store boligbyggerier har taget også en symbolsk betydning, der er med til at understrege et socialt sammenhold mellem beboerne. Alle lever i bogstaveligste forstand under samme tag som en stor familie.

Dobbeltkrum flade
Et af de mest spektakulære eksempler på denne trend ligger for foden af Bispebjerg Bakke nordvest for København. Boligbyggeriet består af to bygninger, der er en skulpturel fortolkning af den traditionelle karrebebyggelse.

For at holde sammen på de lange bygningskroppe afsluttes karreerne på toppen med et ekspressivt slynget tag, der vipper og drejer i et kompleks forløb af irregulære dobbeltkrumme flader.

Både projektering og opførelse har været betinget af udpræget anvendelse af digitale 3D-modeller og 3D-CAD-software fra Autodesk igennem hele processen.

Det er kunstneren Bjørn Nørgaard i samarbejde med Boldsen & Holm Arkitekter og ingeniørfirmaet Carl Bro, der står bag bebyggelsen, hvor NCC er entreprenør. Byggeriets 135 lejelejligheder forventes at være klar til indflytning i slutningen af 2006.

Slange
’Boligslangen’ er den populære betegnelse for et stort boligbyggeri, hvor taget spiller en vigtig rolle. Byggeriet ligger i den nordlige del af Ørestad og også her anvendes taget som et arkitektonisk element, der binder en lang udfoldet bygningskrop sammen til en helhed.

Men modsat Bispebjerg-byggeriets ekspressive tagform er taget på Boligslangen en rolig horisontal flade, der tegner et præcist omrids af bygningen som kontrast til et meget varieret facaderelief af fremskudte karnapper og tilbagetrukne altaner.

Taget har desuden funktion som overdækning af de store fælles tagterrasser, der er skudt ind mellem de øverste lejligheder og selve tagfladen i bebyggelsens sydlige del.

Tagets symbolske funktion som sammenbindende element er særlig vigtig i Boligslangen, fordi bebyggelsen er i to halvdele med forskellige boligformer på hver side af Ørestads landskabelige kanal, som bebyggelsen dristigt går på tværs af.

Den sydlige del, kaldet Fælledhaven, rummer 115 almene lejeboliger, mens den nordlige del med navnet Universitetshaven er en blanding af 40 andels- og 134 ejerlejligheder.

Det er arkitektfirmaerne Domus og Arkitema med entreprenørerne NCC og MTHøjgaard, der har stået for opførelsen af hver deres halvdel af bebyggelsen. Fælledhaven er indviet, mens Universitetshaven står klar ultimo 2006.

V-huset
Længere mod syd i Ørestad ligger V-huset, hvor en imponerende skrå tagflade løfter lejlighederne mod udsigten over Amager Fælled og Københavns centrum. Det store skrånende tag laver desuden et knæk på midten af bygningskroppen og giver bygningen en dramatisk skulpturel profil i bybilledet.

Formen er dog en direkte konsekvens af lokalplanens krav om en varieret taghøjde som en markering af bygningens placering mellem Amagers lave parcelhuskvarterer og den nye metropol, der langsom skyder op i Ørestad City.
I taget er lavet udskæringer til små tagterrasser med udsigt mod syd og øst over Øresund og Amager Fælled.

Det er arkitektfirmaet Plot, der har stået for udformningen af V-huset og de 108 lejligheder, der stod klar til indflytning i december 2005.
Der er anvendt digitale 3D-modeller for at projektere og opføre det specielle tag på boligbyggeriet ved Bispebjerg Bakke.

Den store skrånende tagflade på V-huset i Ørestad markerer beliggenheden mellem de eksisterende parcelhuskvarterer på Amager og den nye metropol.
Taget på den sydlige del af boligbebyggelsen Boligslangen i Ørestad overdækker store fælles tagterrasser.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

Konkurser i byggeriet (Uge 25/2024)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Aarhus næstthøjeste bygning er på plads

Råhuset står færdigt, tagkonstruktionen er monteret, og dermed har Akson rundet en vigtig milepæl. Det 114 meter høje business tower på Sydhavnen i Aarhus skal danne rammen om arbejdslivet for cirka 1900 medarbejdere

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Vil have afsat milliarder til forebyggelse af klimaskader

Udgifterne til oprydningsarbejde, når der har været skybrud og stormflod, stiger for hvert år. Derfor efterspørger F&P – forsikrings- og pensionsbranchen, at der afsættes flere penge til klimasikring og forebyggelse af klimaskader

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek