UgensErhverv.dk

Bred tilfredshed med ny Østaftale

Både arbejdsgivere og faglige organisationer mener, at de har fået medhold i nye regler for øst-arbejdere.

06-04-2006

Både arbejdsgivere og faglige organisationer mener, at de har fået medhold i nye regler for øst-arbejdere.

Af Lars Solberg

Det hersker en sjælden harmoni mellem arbejdsgivere og –tagere i forhold til den nye Østaftale, som regeringspartierne, Socialdemokratiet, de radikale og SF er blevet enige om. Aftalen handler om de særlige regler, der gælder, når der skal hyres arbejdskraft fra de nye EU-lande i Østeuropa.

Hovedformålet med at ændre den gamle aftale er, at det skal være lettere og hurtigere at få østeuropæisk arbejdskraft hertil. Især inden for byggeriet er der flere virksomheder, der mener, at de desperat mangler arbejdskraft. Og at det er alt for bureaukratisk at få legal arbejdskraft hertil. Det skulle der nu være løst op for.

Brancheorganisationen Dansk Byggeri så egentligt helst aftalen helt afskaffet, så der ikke var nogen restriktioner med hensyn til at få arbejdskraft fra Østeuropa, men når det ikke kan være anderledes, er organisationen tilfreds.

Til at leve med
- Vi er tilfredse med de lempelser i østaftalen, der lægges op til. Det er alt sammen initiativer, der vil gøre det meget nemmere for virksomhederne at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og som kan medvirke til at dæmme op for den nuværende situation, hvor mange virksomheder må sige nej tak til opgaver, fordi de mangler arbejdskraft. Vi havde gerne set en fuldstændig
afskaffelse af østaftalen, men i lyset af det politisk mulige er aftalen fuldt ud til at leve med, udtaler afdelingschefchef i Dansk Byggeri, Vibeke Gaardsholt.

Hos de faglige organisationer; Bygge, Anlægs- og Trækartellet (BAT), LO og 3F er der glæde over, at de nye regler anerkender, at de danske overenskomster skal overholdes.

- Vi har intet imod arbejdskraft fra de nye EU-lande, når den beskæftiges på ordentlige danske vilkår, og vi vil også gerne gøre det administrativt lettere at få dem ansat. Derfor ser vi ingen problemer i, at dem, der bekender sig til den danske aftalemodel med overenskomster, får en lettere adgang til at ansætte borgere fra de nye EU-lande, lyder det fra Arne Grevsen, der er gruppeformand for Den Grønne Gruppe i 3F.

Med den nye aftale er det muligt for virksomheder at hyre udenlandske arbejdere fra de nye EU-lande uden at skulle søge opholds- og arbejdstilladelse. Men det gælder kun for de virksomheder, der har en kollektiv overenskomst på området.

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse