UgensErhverv.dk

Den bedste til kurser

For 14. gang i løbet af de seneste 15 år er Teknologisk Institut igen blevet kåret til årets bedste kursusvirksomhed

05-04-2006

For 14. gang i løbet af de seneste 15 år er Teknologisk Institut igen blevet kåret til årets bedste kursusvirksomhed. Det er Institut for Konjunktur-Analyse, IFKA, der foretager den årlige undersøgelse blandt 600 danske virksomheder.

En netop færdiggjort undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse, IFKA, kortlægger uddannelsesaktiviteten på bl.a. 600 private virksomheder i 2005 og planerne for 2006 samt vurderer de bedste kursusudbydere i Danmark.

Ifølge denne undersøgelse er Teknologisk Institut både den mest kendte, den mest brugte - og sidst men ikke mindst den kursusudbyder med det bedste omdømme. Det er en årligt tilbagevendende undersøgelse, som IFKA foretager blandt 600 danske virksomheder, og de 36.000 medarbejdere og ledere, der deltager hvert år på Teknologisk Instituts kurser og konferencer, er med til at cementere IFKA’s konklusion på undersøgelsen.

Hele det professionelle efteruddannelsesområde er præget af meget skarp konkurrence på de fleste områder. Det afspejler sig tydeligt i både kvalitet, udbud og pris – og kursuskunderne ser da også positivt på fremtiden.

IFKA’s undersøgelse konkluderer, at der både i den private og offentlige sektor er positive forudsigelser med hensyn til kursus- og efteruddannelsesaktiviteten. På det offentlige område konkluderer undersøgelsen bl.a.: ’Planerne for fremtiden tegner ligeledes positivt. Samtlige uddannelsesansvarlige tilkendegiver, at deres arbejdsplads vil gennemføre efteruddannelse i større eller mindre udstrækning i 2006. De positive forventninger til fremtidens aktivitetsniveau underbygges af stigende uddannelsesbudgetter.
-aha

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder