UgensErhverv.dk

Teknologisk Institut er Danmarks bedste til kurser

For 14. gang i løbet af de seneste 15 år er Teknologisk Institut igen blevet kåret til årets bedste kursusvirksomhed

04-04-2006For 14. gang i løbet af de seneste 15 år er Teknologisk Institut igen blevet kåret til årets bedste kursusvirksomhed. Det er Institut for Konjunktur-Analyse, IFKA, der foretager den årlige undersøgelse blandt 600 danske virksomheder.

En netop færdiggjort undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse, IFKA, kortlægger uddannelsesaktiviteten på bl.a. 600 private virksomheder i 2005 og planerne for 2006 samt vurderer de bedste kursusudbydere i Danmark.

Ifølge denne undersøgelse er Teknologisk Institut både den mest kendte, den mest brugte - og sidst men ikke mindst den kursusudbyder med det bedste omdømme. Det er en årligt tilbagevendende undersøgelse, som IFKA foretager blandt 600 danske virksomheder, og de 36.000 medarbejdere og ledere, der deltager hvert år på Teknologisk Instituts kurser og konferencer, er med til at cementere IFKA’s konklusion på undersøgelsen.

Hele det professionelle efteruddannelsesområde er præget af meget skarp konkurrence på de fleste områder. Det afspejler sig tydeligt i både kvalitet, udbud og pris – og kursuskunderne ser da også positivt på fremtiden.

IFKA’s undersøgelse konkluderer, at der både i den private og offentlige sektor er positive forudsigelser med hensyn til kursus- og efteruddannelsesaktiviteten. På det offentlige område konkluderer undersøgelsen bl.a.: ’Planerne for fremtiden tegner ligeledes positivt. Samtlige uddannelsesansvarlige tilkendegiver, at deres arbejdsplads vil gennemføre efteruddannelse i større eller mindre udstrækning i 2006. De positive forventninger til fremtidens aktivitetsniveau underbygges af stigende uddannelsesbudgetter.
Læs mere om undersøgelsen på www.ifka.dk.
-aha

Brochurer

Stort byggearbejde på Christiansborg

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Advarsel mod flaskehals til asbestautorisation

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bør myndighederne forberede sig på stor efterspørgsel på autorisation til fjernelse af asbest

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil stramme reglerne for at have lærlinge

3F vil gøre det skal nemmere at fratage virksomheder retten til at have lærlinge

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

Hedensted godkender andelsejede fjernvarmeløsninger baseret på termonet

To landsbyer i Hedensted har fået godkendt fjernvarmeløsninger baseret på termonet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Det betyder, at de to landsbyer nu kan igangsætte processen med at søge billig finansiering til anlæggene