UgensErhverv.dk

Afskaf så den østaftale

Dansk Byggeri håber et ventet politiske indgreb mod arbejdskraftmangel vil afskaffe østaftalen.

31-03-2006

Manglen på arbejdskraft nærmer sig et smertepunkt, hvor lønningerne næppe vil holde sig så pænt i ro som hidtil. Arbejdsløsheden har ikke været lavere i 30 år, og ledighedstallene for februar viser et yderligere fald på 1.600 personer.

Det har fået beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen til at lufte muligheden for et politisk indgreb.

- De lyse tider fortsætter. Flere forlader ledighedskøen. Det er jeg som beskæftigelsesminister utrolig glad for. Men der er skyer i horisonten. Vi nærmer os et tidspunkt, hvor opsvinget og de gode tider trues af lønpres og af, at mange virksomheder må sige nej til ordrer, fordi de ikke kan få kvalificerede medarbejdere. Den situation kommer vi politikere ikke uden om at forholde os til meget snart, siger Claus Hjort Frederiksen.

Hos Dansk Byggeri er håbet, at det endegyldigt skal lægge østaftalen i graven.

- Vi er grundlæggende imod østaftalen, fordi den begrænser arbejdskraftens frie bevægelighed. Det skal være langt nemmere for virksomhederne at hente arbejdskraft i udlandet. Med de lave ledighedstal er spørgsmålet, om ikke man fra politisk hold bør forholde sig til en total afskaffelse af østaftalen. Vi håber, at det er den form for indgreb, som ministeren har i tankerne, siger Vibeke Gaardsholt, afdelingschef i Dansk Byggeri,

Bliver arbejdsstyrken ikke udvidet, er der reel fare for at lønningerne vil stige og dermed være med til at dæmpe, måske helt afspore opsvinget, frygter Dansk Byggeri. Organisationen har længe efterspurgt bedre muligheder for at skaffe mere arbejdskraft, og frustrationerne er til at tage og føle på.

- Vi har vanskeligt ved at tolke de politiske signaler. Det er som om regeringen ikke vil tage det instrument i anvendelse, som på kort sigt for alvor kan løse op for den nuværende truende mangelsituation, nemlig at åbne helt op for udenlandsk arbejdskraft, siger Vibeke Gaardsholt, og henviser bl.a. til de nyligt indførte administrative barrierer for brug af udenlandske underentreprenører.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder