UgensErhverv.dk

Ny mesterlære efter sommer

Lærlinge kan nu vælge at tage hele første års grundforløb hos mester.

27-03-2006

Fra 1. august åbner politikerne for en tredje vej til en håndværksuddannelse. Skole- og praktikordningerne suppleres nu af muligheden for at starte hos mester.
Under den ordning kan lærlingene fravælge de 20 ugers grundforløb på teknisk skole helt eller delvis, og i stedet tage oplæringsperioden hos mester. Det drejer sig typisk om det første år af uddannelsen.

Ved indgåelse af uddannelsesaftalen mellem lærling og mester skal der laves en personlig uddannelsesplan for lærlingen, hvor der bl.a. sættes mål for, hvad lærlingen skal have lært inden skoleundervisningen i hovedforløbet starter.
Endvidere skal det vurderes, hvilke skoleophold af grundforløbet som lærlingen evt. skal deltage i for at få den nødvendige oplæring, og skoleopholdenes varighed skal også fastlægges.

Mester-lærlingens faglige niveau på denne første del af uddannelsen skal bedømmes, og tidspunktet skal fastlægges senest 1 år efter starten på læretiden. Lærlingen skal bestå en projektprøve, som viser om han eller hun har lært tilstrækkeligt.
Målsætningen er, at mester-lærlingen kan det samme som på de øvrige svende-retninger, og evt. mangler i det faglige niveau skal samles op undervejs med ekstraundervisning i de resterende skoleophold under uddannelsen.

- mir

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder