UgensErhverv.dk
Vi skal lift-ulykkerne til livs

Vi skal lift-ulykkerne til livs

Omfattende indsats fra Dansk Byggeri skal fjerne den ene årlige dødsulykke og reducere menneskelige fejl.

24-03-2006

– Én årlig dødsulykke er én for mange.
Så enkelt beskriver André Bakke, civiløkonom og chefkonsulent i Dansk Byggeris materielsektion, baggrunden for, at der nu slås yderligere et slag for en højnelse af sikkerheden omkring personlifte på danske byggepladser.
– Vi vil også gerne ulykker uden dødelig udgang til livs. Vi har blot det problem, at vi ikke ved, hvor mange ulykker der er tale om, og hvordan de opstår, siger André Bakke og fortsætter: – Arbejdstilsynet registrerer ikke, hvilke typer af redskaber og maskiner der er involveret i arbejdsulykker på byggepladserne.
Udover at forsøge at få bedre statistisk materiale fra Arbejdstilsynet, så man kan sætte ind, hvor der er behov for det, vil man også agitere for at få endnu flere personlifte tilmeldt en frivillig lift-kontrolordning, som Dansk Byggeri har indført i samarbejde med Teknologisk Institut. I dag er godt halvdelen af de 10.000 personlifte, som er omfattet af lovpligtige serviceeftersyn, med i den frivillige supplerende ordning.
– Vi forventer, at vi i indeværende år får øget antallet af tilmeldte lifte til 6000, siger André Bakke, som ud fra rapporter kan slå fast, at ingen af de lifte, der er omfattet af den særlige kontrolordning, var skyld i ulykker i det forgangne år.
– Der er ikke konstateret hverken tekniske problemer eller manglende service-eftersyn. Så de ulykker, som er sket, må alene skyldes forkert brugeradfærd og deciderede menneskelige fejl. Og dem forsøger vi at få gjort kål på med vore nye sikkerhedskurser.
De kurser, chefkonsulent André Bakke refererer til, er af to dages varighed og afvikles i samarbejde med fagforbundet 3F på EUC Nordvestsjælland i Audebo ved Holbæk og på EUC Midt, der har til huse på Ulfborg Kjærgaard ved Holstebro. I det forgangne år er der afviklet otte tilsvarende kurser i Nordvestsjælland, hvorimod det er første gang, der startes lift-sikkerhedskurser i det nordvestjyske.
-kenn

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder