UgensErhverv.dk

Byggeri i Danmark- Teknologiens muligheder - fremtidens krav?

ATV afholder møde onsdag den 19. april 2006, kl. 13.30 - 17.30, på Danmarks Tekniske Universitet, Mødelokale 1, Bygning 101, Anker Engelundsvej, Kgs. Lyngby.

23-03-2006


ATV afholder møde onsdag den 19. april 2006, kl. 13.30 - 17.30, på Danmarks Tekniske Universitet, Mødelokale 1, Bygning 101, Anker Engelundsvej, Kgs. Lyngby.

Mødet indledes med en præsentation af et bud på en vision for byggeriet i år 2020, hvorefter muligheder og perspektiver inden for tre specifikke områder – indeklima og sundhed, energiforbrug samt it-systemer i rum og bygninger præsenteres. Inden den afsluttende debat sættes fokus på innovation i byggebranchen.

Formålet med mødet er dels at få præsenteret en række af de spændende perspektiver, forskningen rummer for udviklingen af den fremtidige bygningsmasse, dels at opnå en drøftelse af, hvorledes og med hvilke mekanismer disse nye funktioner mv. bedst indarbejdes i bygninger i fremtiden til gavn for brugerne og byggeriets parter.

Tilmelding senest 18. april til ATV på tlf. 45 88 13 11 eller www.atv.dk
-aha

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder