UgensErhverv.dk

God byggelogistik er sund fornuft

Leverandør af byggematerialer blander sig med held i byggepladslogistik.

05-04-2004

Leverandør af byggematerialer blander sig med held i byggepladslogistik og sørger for, at materialer når frem til de enkelte håndværkere i rette tid.

Af journalist Lars Solberg

Dyttende lastbiler, der holder i kø læsset med gipsplader, mursten og gulvplanker, mens håndværkerne inde i byggeriet ikke kan komme videre uden materialerne, er ikke et usædvanlig syn på byggepladser. Dårlig logistik er en klassisk tidsrøver, der både er frustrerende og koster mange penge for de byggende parter.

En af de store træleverandører, Walter Jessen A/S, blev så træt af dette fænomen, at trælasthandlen prøvede at finde en metode, der kunne give en bedre logistik. Og det er lykkedes. Opskriften består først og fremmest af en god portion sund fornuft.

- Når vi afleverede varerne til kunderne på de store byggepladser, oplevede vi ofte, at det var svært at komme af med materialerne. Det gav en masse spildtid for alle parter. Så derfor besluttede vi, at det måtte vi kunne finde en løsning på, fortæller adm. direktør Uwe Plugge fra Walter Jessen A/S.

Firmaet består af Walter Jessen i Brøndby og Karlslunde Trælast.

Det er primært trælasten i Brøndby, der leverer til de store byggeprojekter. Og her er logistik ikke et fremmedord mere, fortæller Uwe Plugge.

- Vi har igennem de seneste år brugt meget energi og også investeret en del - blandt andet i store grenreoler - for at kunne opnå den optimale logistik i materialeflowet på pladsen. Derfor var det også naturligt for os at føre logistiktankerne videre til næste led – hvordan varerne afleveres på den bedste måde, siger direktøren.

Åbenbaring
Opstramning af logistikkæden er det store dyr i åbenbaringen inden for byggebranchen i øjeblikket. Der bliver talt rigtig meget om det.

Men Uwe Plugge understreger, at god logistik ikke nødvendigvis opstår af en masse konsulentrapporter og Supply Chain Management-teorier. Først og fremmest handler det om sund fornuft.

- Det er først en god handel for os, når varen er afleveret ordentligt. Så derfor er det vigtigt at sørge for, at logistikken fungerer optimalt. Hvis den ikke fungerer, må man undersøge, hvad der kan gøres bedre. I det forløb er det vigtigt, at alle parter deltager, så alle led bliver hørt, siger han.

For Uwe Plugge er det altafgørende i processen den personlige dialog og kommunikation. Det udmøntes i såkaldte logistikmøder.

Når der indgås en større handel, indkalder Walter Jessen til et introduktionsmøde, hvor alle deltager; trælasten, køberen og ikke mindst den vognmand, der skal stå for transporten – Walter Jessen outsourcede for to år siden deres materialetransport.

- Det er meget vigtigt, at alle berørte parter er med - også den enkelte chauffør. For i en logistikkæde er alle parter vigtige og skal være involveret, fortæller direktøren.

Til mødet aftales, hvor mange leverancer, der er tale om, og hvornår de skal afleveres.
Dette møde følges op af et på selve byggepladsen, hvor de nøjagtige forhold studeres. Og så lægges der en konkret plan.

- Det er vigtigt, at få talt tingene igennem, og det er altafgørende, at alle parter også er med ude på afleveringsstedet, så området rent fysisk kan studeres med hensyn til infrastruktur, tilkørselsforhold, adgang til byggeriet, hvor de særlige kranhejsopgaver udføres og andet, fortæller direktøren.

30-40 lastbillæs
Et konkret eksempel på denne procedure var en større gulvleverance fra Walter Jessen, der skulle leveres til et stort fagforeningsbyggeri.

Trælasten skulle levere lamelbrædder, plader, lim og underkonstruktion til 10.000 kvadratmeter gulv. I alt handlede det om 30-40 lastbillæs, der skulle leveres over en periode på to måneder.

- Det første logistikmøde hos os og det efterfølgende på byggepladsen førte til, at vi udfærdigede en konkret plan for leverancerne. Vi aftalte det med vognmanden og gulventreprenøren, der så fik det koordineret med den øverst ansvarlige på byggepladsen. Eksempelvis betød det, at de fleste leverancer skulle finde sted klokken seks om morgenen, da der på det tidspunkt ikke var nogen problemer med at få tildelt plads til kranhejsoperationer med vores lastbiler, fortæller Uwe Plugge.

Dette projekt var meget vellykket og gav ikke anledning til problemer overhovedet.

Løbende dialog
Hele forløbet afsluttes med et opfølgningsmøde, hvor der evalueres med alle parter.

Med fagforeningsbygningen gik forløbet godt, men det kan også gå mindre godt, og her er den løbende dialog altafgørende.

- Den personlige kontakt må ikke undervurderes. Det er den, der skaber de vellykkede leverancer, siger Uwe Plugge.

Men også andre kommunikationsmetoder tages i brug. Traditionelt er der faxen. E-mail bliver også brugt i stigende grad. Og forskellige it-logistikprogrammer er ved at slå igennem, men Uwe Plugge advarer mod at tro, at moderne computerteknologi kan stå alene.

- It er et godt værktøj, som man skal være imødekommende overfor. Men man skal passe på ikke at blive fortabt i disse systemer – de er kun redskaber, siger Uwe Plugge.
Siden Walter Jessen indførte logistiktilbuddet, har omkring 12-15 store kunder taget imod det. Og tilbuddet er nøje adskilt fra selve materialehandelen.

- Det er vigtigt, at de to ting er skilt ad også på fakturaen. Det kan medføre en masse diskussion, og det undgår man ved at have en konkret aftale på begge områder, siger han.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

 • Ikast Design Doors

  Ikast Design Doors

  Individuel design og høj kvalitet til indvendige døre – dansk producerede

 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver

 • Magasinet Gulv

  Magasinet Gulv

  Læs juni 2022 udgaven her

 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem

 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlings-løsninger. Ideelt og kontrolleret klima

 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser

 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc

 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.

 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen

 • Scantruck

  Scantruck

  Danmarks største udbyder af entreprenørmateriel, teleskoplæssere og kraner

Konkurser i byggeriet (Uge 23/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 23/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Regeringen svigter de små virksomheder

Regeringen svigter de små virksomheder

Lappeløsning på lappeløsning viser, at politikernes mange smukke ord reelt ikke følges op af handling

EU's bygningsarbejdere kræver kædeansvar

EU's bygningsarbejdere kræver kædeansvar

Fagbevægelsen på tværs af EU har indledt en kampagne mod social dumping ved hjælp af udenlandsk arbejdskraft

Arkæologiske fund skaber fortsat økonomiske problemer for bygherrer

Arkæologiske fund skaber fortsat økonomiske problemer for bygherrer

Fristelsen til bare at grave videre er meget stor. Konsekvenserne af at oplyse det til myndighederne er både økonomiske og indebærer forsinkelser af byggeriet