UgensErhverv.dk

God byggelogistik er sund fornuft

Leverandør af byggematerialer blander sig med held i byggepladslogistik.

05-04-2004

Leverandør af byggematerialer blander sig med held i byggepladslogistik og sørger for, at materialer når frem til de enkelte håndværkere i rette tid.

Af journalist Lars Solberg

Dyttende lastbiler, der holder i kø læsset med gipsplader, mursten og gulvplanker, mens håndværkerne inde i byggeriet ikke kan komme videre uden materialerne, er ikke et usædvanlig syn på byggepladser. Dårlig logistik er en klassisk tidsrøver, der både er frustrerende og koster mange penge for de byggende parter.

En af de store træleverandører, Walter Jessen A/S, blev så træt af dette fænomen, at trælasthandlen prøvede at finde en metode, der kunne give en bedre logistik. Og det er lykkedes. Opskriften består først og fremmest af en god portion sund fornuft.

- Når vi afleverede varerne til kunderne på de store byggepladser, oplevede vi ofte, at det var svært at komme af med materialerne. Det gav en masse spildtid for alle parter. Så derfor besluttede vi, at det måtte vi kunne finde en løsning på, fortæller adm. direktør Uwe Plugge fra Walter Jessen A/S.

Firmaet består af Walter Jessen i Brøndby og Karlslunde Trælast.

Det er primært trælasten i Brøndby, der leverer til de store byggeprojekter. Og her er logistik ikke et fremmedord mere, fortæller Uwe Plugge.

- Vi har igennem de seneste år brugt meget energi og også investeret en del - blandt andet i store grenreoler - for at kunne opnå den optimale logistik i materialeflowet på pladsen. Derfor var det også naturligt for os at føre logistiktankerne videre til næste led – hvordan varerne afleveres på den bedste måde, siger direktøren.

Åbenbaring
Opstramning af logistikkæden er det store dyr i åbenbaringen inden for byggebranchen i øjeblikket. Der bliver talt rigtig meget om det.

Men Uwe Plugge understreger, at god logistik ikke nødvendigvis opstår af en masse konsulentrapporter og Supply Chain Management-teorier. Først og fremmest handler det om sund fornuft.

- Det er først en god handel for os, når varen er afleveret ordentligt. Så derfor er det vigtigt at sørge for, at logistikken fungerer optimalt. Hvis den ikke fungerer, må man undersøge, hvad der kan gøres bedre. I det forløb er det vigtigt, at alle parter deltager, så alle led bliver hørt, siger han.

For Uwe Plugge er det altafgørende i processen den personlige dialog og kommunikation. Det udmøntes i såkaldte logistikmøder.

Når der indgås en større handel, indkalder Walter Jessen til et introduktionsmøde, hvor alle deltager; trælasten, køberen og ikke mindst den vognmand, der skal stå for transporten – Walter Jessen outsourcede for to år siden deres materialetransport.

- Det er meget vigtigt, at alle berørte parter er med - også den enkelte chauffør. For i en logistikkæde er alle parter vigtige og skal være involveret, fortæller direktøren.

Til mødet aftales, hvor mange leverancer, der er tale om, og hvornår de skal afleveres.
Dette møde følges op af et på selve byggepladsen, hvor de nøjagtige forhold studeres. Og så lægges der en konkret plan.

- Det er vigtigt, at få talt tingene igennem, og det er altafgørende, at alle parter også er med ude på afleveringsstedet, så området rent fysisk kan studeres med hensyn til infrastruktur, tilkørselsforhold, adgang til byggeriet, hvor de særlige kranhejsopgaver udføres og andet, fortæller direktøren.

30-40 lastbillæs
Et konkret eksempel på denne procedure var en større gulvleverance fra Walter Jessen, der skulle leveres til et stort fagforeningsbyggeri.

Trælasten skulle levere lamelbrædder, plader, lim og underkonstruktion til 10.000 kvadratmeter gulv. I alt handlede det om 30-40 lastbillæs, der skulle leveres over en periode på to måneder.

- Det første logistikmøde hos os og det efterfølgende på byggepladsen førte til, at vi udfærdigede en konkret plan for leverancerne. Vi aftalte det med vognmanden og gulventreprenøren, der så fik det koordineret med den øverst ansvarlige på byggepladsen. Eksempelvis betød det, at de fleste leverancer skulle finde sted klokken seks om morgenen, da der på det tidspunkt ikke var nogen problemer med at få tildelt plads til kranhejsoperationer med vores lastbiler, fortæller Uwe Plugge.

Dette projekt var meget vellykket og gav ikke anledning til problemer overhovedet.

Løbende dialog
Hele forløbet afsluttes med et opfølgningsmøde, hvor der evalueres med alle parter.

Med fagforeningsbygningen gik forløbet godt, men det kan også gå mindre godt, og her er den løbende dialog altafgørende.

- Den personlige kontakt må ikke undervurderes. Det er den, der skaber de vellykkede leverancer, siger Uwe Plugge.

Men også andre kommunikationsmetoder tages i brug. Traditionelt er der faxen. E-mail bliver også brugt i stigende grad. Og forskellige it-logistikprogrammer er ved at slå igennem, men Uwe Plugge advarer mod at tro, at moderne computerteknologi kan stå alene.

- It er et godt værktøj, som man skal være imødekommende overfor. Men man skal passe på ikke at blive fortabt i disse systemer – de er kun redskaber, siger Uwe Plugge.
Siden Walter Jessen indførte logistiktilbuddet, har omkring 12-15 store kunder taget imod det. Og tilbuddet er nøje adskilt fra selve materialehandelen.

- Det er vigtigt, at de to ting er skilt ad også på fakturaen. Det kan medføre en masse diskussion, og det undgår man ved at have en konkret aftale på begge områder, siger han.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 17/2024 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 17/2024 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Besværligt demokrati forsinker grønne projekter

Besværligt demokrati forsinker grønne projekter

Regeringen kommer med et lovforslag, der skal sikre højere tempo i behandlingen af klagesager

Skal være et fyrtårnsprojekt for hele byggeriet med 75 procent lavere CO2-forbrug

Skal være et fyrtårnsprojekt for hele byggeriet med 75 procent lavere CO2-forbrug

Med en ambition om at skære 75 % af CO2-forbruget, skal Lejerbo Helsingørs kommende 33 rækkehuse, kaldet Falkenberghøje, i Ålsgårde inspirerer aktører i hele byggebranchen

Eternittage kan holde 30 år længere

Eternittage kan holde 30 år længere

..hvis de altså holdes vedlige, fastslår Teknologisk Institut efter test