UgensErhverv.dk

Biogas-anlæg til 300 mio. kr.

Verdens største biogas-anlæg i Vestjylland skal forsyne 5.000 husstande med varme

20-03-2006

Efter at have været længe undervejs tegner det nu til, at verdens største biogasanlæg kommer op at stå i Maabjerg ved Holstebro. Anlægget, som vil koste omkring 300 mio. kr., skal efter planen stå færdigt sidst i 2008. Over 200 landmænd er med som investorer og leverandører til anlægget sammen med ELSAM og et lokalt el- og affaldsselskab.

5.000 husstande vil blive forsynet med varme fra anlægget, der bliver i stand til at rense 500.000 tons gylle fra lokale landmænd. Hertil kommer organisk affald fra fødevareindustrien og spildevand. Anlægget har vakt opsigt internationalt – ikke kun på grund af dets størrelse, men også på grund af konceptets løsning af miljøproblemer og udnyttelsen af biomasse til energi. Den samlede produktion af biogas ventes at nå op på 14,5 millioner kbm årligt.

Første skridt til etablering af anlægget, som har udløst en samlet EU-støtte på 28 mio. kr., er netop sat i gang, og det vil sige projektering af det, myndighedsbehandling, gennemførelse af udbud m.v. EU har også givet støtte til etablering af et internationalt udstillingscenter for vedvarende energi i tilknytning til Maabjerg Energy og til en række andre aktiviteter, som skal sprede kendskabet til projektet.

Der er i princippet to formål med etableringen af Maabjerg Energy. Det ene er at reducere landmændenes udledning af næringsstoffer ved at behandle rågyllen i et biogasanlæg. Det andet er at producere biogas som erstatning for traditionelle brændstoffer til energiforsyning.
krus-

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs