UgensErhverv.dk
Dobbeltkrumt musikhus

Dobbeltkrumt musikhus

Kurvet multisal er moderne kontrast i historisk staldbygning ombygget til musikskole

15-03-2006

Kurvet multisal er moderne kontrast i historisk staldbygning ombygget til musikskole

Af Niels Nielsen

Når Københavns nye musikskole til sommer indvies i Den Brune Kødby på Vesterbro introducerer moderne arkitektoniske former i renoveringen af det historiske erhvervskvarter. Musikskolens store multisal er udformet som en selvstændig bygning med ekspressive, dobbeltkrumme facader inde i en eksisterende staldbygning og bryder gennem tagkonstruktionen, som et synligt tegn på bygningens nye status som omdrejningspunkt i et samlet center for børnekultur.
Fællesskabet med det eksisterende opstår i multisalens dekorative zinkbeklædning og den krumme forms respektfulde samspil med staldbygningens høje rytterlys.

Selvstændig form
Elever og lærere i Københavns nye musikskole i Den Brune Kødby bydes velkommen med et kontrastfuldt møde mellem ny og gammel arkitektur. Fra de smalle gader mellem de historiske gule murstensbygninger åbner musikskolen sig med et indre gadeforløb omkring en spektakulær nyopført multisal inde i en eksisterende staldbygning. Den store sal formes af fire dobbeltkrumme facader, der er beklædt med overlappende zinkplader i et dekorativt diagonalt mønster som forstørrede fiskeskæl. Et formsprog og beklædningsmateriale i skarp kontrast til den eksisterende staldbygnings solide murstensvægge og lette indre søjle- og spærkonstruktioner i stål og træ.
’Multisalen har fået en stærk selvstændig form for ikke at konkurrere med den eksisterende bygning,’ fortæller Klaus Holm Jensen fra Kant Arkitekter, der har været totalrådgiver og arkitekt på renoveringsprojektet.
’Men multisalens form er også et resultat af, at der er taget hensyn til den eksisterende staldbygnings arkitektur ved, at de dobbeltkrumme facader bøjer af for bygningens to karakteristiske rytterlys og samtidig giver et maksimalt gulvareal inde i salen.’
Rundt om multisalen ligger musikskolens undervisningslokaler og kontorer til medarbejderne, der har fået et anderledes nedtonet formsprog. De mindste enmandsøvelokaler er trukket frem som enkle grønmalede bokse på de lange facader, mens de større lokaler ligger i gavlene og bygningens hjørner.

Kæmpe cykelslange
Geometrisk kan multisalens dobbeltkrumme former beskrives som et udsnit af en torus eller en kæmpe cykelslange med en radius på 57 m.
’Når alle vægfladerne er dannet ud fra samme geometriske grundfigur, betyder det, at den underliggende konstruktion af aluminiums- og stålprofiler kan valses ud fra samme skabelon,’ forklarer Klaus Holm Jensen.
’Den store radius betyder også, at overfladens krumning ikke er større end, at konstruktionen efterfølgende kan beklædes med standard gipsplader med en bredde på 90 cm, der kan bøjes på plads, uden at de skal fugtes op.’
’Salens udvendige beklædning med zinkruder i et diagonalt mønster er dog valgt for, at det er muligt under monteringen løbende at optage de små unøjagtigheder, som naturligt opstår, når man beklæder en krum flade med rette elementer,’ fortsætter Klaus Holm Jensen.
Inde i multisalen opleves den krumme overflade ikke. Det skyldes, at vægfladerne er malet sorte for at skabe optimale muligheder for teater. Men også fordi væggene af hensyn til den akustiske regulering beklædes dels med vandrette trælameller og dels med mobile gardiner.

Fin korrespondance
Selvom multisalens moderne formsprog og beklædning umiddelbart ligger langt fra Den Brune Kødbys nøgterne gule murstensbygninger, synes der at være en fin korrespondance mellem de to arkitektoniske udtryk. Dels anvendes zink til inddækninger på de historiske bygninger, men først og fremmest udstråler multisalens elegante kurver og dekorative beklædning samme enkelhed i det overordnede arkitektoniske greb og gennemarbejdede detaljering som Kødbyens historiske bygninger.

Kalvehal
Musikskolen har adresse i det, der betegnes ’Den Dobbelte Kalvehal’: En tidligere staldbygning bag Øksnehallen, der er sammensat at tre parallelle længebygninger med valmede, skiferbeklædte tage. De to yderste længer afsluttes øverst med de karakteristiske rytterlys, som også præger flere af de omgivende bygninger; mens den midterste længe har et almindeligt saddeltag.
I forbindelse med ombygningen til musikskole er der lagt nye skifertage på staldbygningen med en ny og isoleret tagkonstruktion oven på den oprindelige spærkonstruktion, der i dag stadig er synlig i interiøret.

Synliggør
Musikskolens nye multisal bryder gennem taget på den midterste længebygning og hæver sig op som en ny synlig bygningsdel i samspil med det eksisterende. På den måde adskiller renoveringen af musikskolen sig fra de øvrige renoverede bygninger i Den Brune Kødby, hvor nye tiltag er begrænset til det indvendige.
Den synlige multisal tydeliggør bygningens nye funktion og positionen som samlingspunkt i det, der med tiden bliver et center for børnekultur. Musikskolen ligger ud til et lille torv, hvoromkring der i forvejen ligger en billed- og en teaterskole samt øvelokaler til rytmisk musik, som er under opførelse. Alle institutioner skal benytte musikskolens multisal.
Adgangen sker via DGI-byen eller fra Ingerslevgade langs jernbaneterrænet, hvor der i forbindelse med udvidelsen af DGI-byen etableres et parkeringsanlæg. DGI-byen vil således i fremtiden omkranse børnekulturcenteret.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Sådan er Lemvigh-Müller blevet klar til den bæredygtige omstilling

Sådan er Lemvigh-Müller blevet klar til den bæredygtige omstilling

Hvordan kommer man i gang med den bæredygtige omstilling som virksomhed i byggebranchen? Det og mange andre spørgsmål gav bæredygtighedschef i Lemvigh-Müller, Pernille Kiær svar på i seneste udgave af BygTek Live. Se eller gense det her

Vrede underleverandører fik ingen betaling: Muffbyg er gået konkurs

Vrede underleverandører fik ingen betaling: Muffbyg er gået konkurs

120 medarbejdere mister jobbet ved konkursen, der kommer efter længere tids skriverier i pressen om udeblevne udbetalinger, og flere underleverandører står nu til at få en lang næse

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Stram Finanslov skærper krigen mod inflationen

Stram Finanslov skærper krigen mod inflationen

Men som helhed er dansk økonomi bomstærk, og statskassen er fyldt op over alle kanter