UgensErhverv.dk

Første statslige-private byggeri på vej

Staten indbyder private til at deltage i byggeri til over en halv mia. kr.

14-03-2006

På den gamle godsbanegård ved Kalvebod Brygge i København skal Rigsarkivet bygge nye magasiner, ligesom Landsarkivet for Sjælland skal have plads der og i en årrække Det Kongelige Bibliotek.

Der er afsat 565 mio. kr. til byggeriet, der er sendt i EU-udbud som et OPP-projekt (Offentligt Privat Partnerskab), og interesserede er indbudt til at deltage i en prækvalifikation.

Ideen bag OPP er, at et konsortium af samarbejdspartnere går sammen i et selskab, der påtager sig at udføre, finansiere og vedligeholde byggeriet. Det private selskab har ejendomsretten til byggeriet, mens den offentlige bruger af det forpligter sig til at stå som lejer eller bruger af byggeriet i et nærmere aftalt åremål.

Øvelsen er ikke helt enkel. I forhold til den skattemæssige afklaring omkring basismodellen for OPP i Danmark er der bl.a. spørgsmålet om værdifastsættelse af et offentligt byggeri eller anlægsarbejde f.eks. 30 år frem i tiden.

Spørgsmålene kredser sig ikke mindst om, hvordan man sikrer, at statskassen ikke bliver snydt for beskatningen af den fortjeneste, der normalt er forbundet med at udføre anlægsarbejde eller byggeri for en statslig eller kommunal bygherre, hvis projektet gennemføres efter OPP-modellen.

Et svært regnestykke
Embedsmænd i Skatteministeriet og Finansministeriet er i princippet blevet enige om en model, som bygger på det første OPP-projekt herhjemme – opførelsen af en skole i Trehøje Kommune i Vestjylland.

- Vi er kommet frem til, at den såkaldte Trehøje-model godt kan danne skabelon for fremtidige OPP-projekter, siger specialkonsulent i Skatteministeriet, Lone Lau Jensen, til Jyllands-Posten. Forudsætningen er blot, at der fastsættes en markedsværdi ved afsættelsen af byggeriet til sin tid.

Hun peger på, at det er vigtigt rent moms- og skattemæssigt, at der er en form for markedspris til sidst, for at man stadigvæk kan sige, at det er det private OPP-selskab, som har ejerskabet i alle de 30 år. I Skatteministeriet arbejder man derfor på højtryk for at finde den rette formulering af, hvordan denne markedspris kan eller skal fastsættes.

- Det er ikke helt enkelt at forudsige, hvad en kommuneskole i Vestjylland er værd så mange år frem i tiden, og om den overhovedet kan prisfastsættes. Det er jo slet ikke sikkert, den kan bruges som skole, og det kan vel også være vanskeligt at forestille sig, hvad den i givet fald ellers kan bruges til, og hvilken værdi den så vil have, funderer Lone Lau Jensen over. Og man sidder altså lige nu og arbejder med, hvordan det kan skrives ned, så man har noget at rette sig efter.
krus-

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder