UgensErhverv.dk

Vi får mere regn

Sjælland rammes af flere korte og kraftige regnskyl – Jylland af lange regnskyl, som kloakkerne skal tilpasses efter

13-03-2006

De største regnskyl herhjemme er blevet 20-25 procent kraftigere gennem de sidste 25 år, og de er blevet hyppigere.

Det viser en ny undersøgelse, som rådgivningsvirksomheden Cowi sammen med DHI har udført for Styregruppen for Spildevandskomiteens Regnmålersystem, og som dækker perioden fra 1979 til 2005.

Resultaterne underbygger en tidligere undersøgelse, der påviste, at sjællænderne får kraftigere og hyppigere korte regnskyl, mens jyderne får kraftigere lange regnskyl. Målingerne har betydning for vores infrastruktur, da regnen kan underminere veje og oversvømme kloakker. På Sjælland er der nu større sandsynlighed for, at der kommer kloakvand i kælderen i fremtiden. Tilsvarende vil der blive udledt mere urenset regn- og spildevand til vandløb i Jylland.

- Det overrasker mig, at det regner så kraftigt, siger projektleder i Cowi, Karsten Arnbjerg. Vi ser nu klimaændringer, man for fem år siden troede ville indtræde i løbet af de næste 100 år. Og hvis det bliver ved med at regne lige så kraftigt fremover, får vi et voldsomt problem med hyppige oversvømmelser i byer og i visse landområder.

Plads til oversvømmelser
Resultaterne af undersøgelsen vil blive diskuteret i begyndelsen af april. Her skal Spildevandskomiteen drøfte, hvordan den nye viden skal bruges ved dimensionering af f.eks. kloakker.

- De nuværende kloaksystemer kan i mange tilfælde godt håndtere den øgede mængde vand uden at skade omgivelserne ret meget, tilføjer Karsten Arnbjerg. Men når vi skal i gang med at bygge nye kloaksystemer, må vi gætte, hvor meget regnen vil ændre sig i løbet af afløbssystemets levetid på typisk 100 år. Det ved vi ikke i øjeblikket. Det er den store usikkerhedsfaktor.

Han peger også på, at det er vigtigt allerede nu at undersøge mulighederne for at supplere kloaksystemerne.

- En mulighed for byerne er at reservere et areal, som kan benyttes til oversvømmelser under kraftig regn. Området skal kunne tåle at være oversvømmet uden skader, men kan samtidigt bruges som f.eks. fodboldbane eller legeplads, når der ikke er oversvømmelse. På den måde kan man inddrage arealerne i hverdagen..

En anden mulighed i byerne er at anlægge et rørbassin under gaden, der samler vandet.
krus-

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder