UgensErhverv.dk

25% billigere i Malmö end i København

Næstved eller Malmö? Hvis man vil finde en lejlighed til samme pris som i Malmö, skal man pendle dobbelt så langt!

13-03-2006

Næstved i Sydsjælland eller Malmö i Skåne? Hvis man vil finde en lejlighed til samme pris som i Malmö, skal man, hvis man vil bo i den danske del af Øresundsregionen, regne med at pendle dobbelt så lang tid til arbejdet i København.

Med de galoperende priser og voksende boligmangel er øget boligbyggeri en forudsætning for fortsat vækst i Øresundsregionen ifølge en rapport fra Øresundskomiteen og Øresundsbrons analyseafdeling.

Et hus i Malmö er mindst 25% billigere, og prisen på en bostadsrätt i Malmö koster omkring det halve af en ejerlejlighed i Storkøbenhavn. En bostadsrätt og en ejerlejlighed er dog ikke 100% sammenlignelig. De månedlige udgifter til en ejerlejlighed er lavere, eftersom ejeren ikke betaler nogen månedlig boligafgift, men udelukkende driftsomkostninger og forbrug.

Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 har den svenske krone, som er faldet i værdi i forhold til den danske, gjort svenske boliger 10% billigere for danskere, mens danske boliger er blevet tilsvarende dyrere for svenske boligkøbere.

Danmarks Statistik og Region Skåne vurderer, at befolkningsantallet i Øresundsregionen vil stige fra dagens 3,6 mio. indbyggere til 3,9 mio. i 2025. Stigningen forventes at blive størst på den svenske side: frem til 2014 forventes skåningene at vokse med 81.000 personer på grund af fødselsoverskud og tilflytning. Sjælland og Øerne kan forvente en befolkningstilvækst på 44.000 personer. For at dække boligbehovet til dem kræver det tilgang af 10.000 nye boliger i regionen om året.

Mobiliteten på det regionale boligmarked begrænses også af andre faktorer: det er for eksempel betydeligt dyrere at låne penge i Danmark i forbindelse med boligkøb i udlandet. Og en svensk sælger kan ikke udskyde beskatningen af salgsprovenuet af sin svenske bolig ved køb af ny bolig i Danmark.

70% af de danske tilflyttere kommer fra Storkøbenhavn. Flytningen fra Sjælland til Skåne er femdoblet siden 2000. Men danskerne udgør stadig en forholdsvis lille andel af bevægelserne på det skånske boligmarked. I 2004 blev seks-otte procent af alle solgte bostadsrätter og 5-10% af alle solgte huse i Malmö solgt til danskere.

Af de cirka 130.000, som årligt flytter fra Storkøbenhavn til andre danske kommuner eller til udlandet, var det i 2004 blot to procent, der flyttede til Skåne. Der er stadig flere, der flytter fra Storkøbenhavn til Århus Amt, end der flytter til Skåne, til trods for at man ofte kan beholde sit job i København i forbindelse med en flytning over sundet.

Brochurer

Sådan er Lemvigh-Müller blevet klar til den bæredygtige omstilling

Sådan er Lemvigh-Müller blevet klar til den bæredygtige omstilling

Hvordan kommer man i gang med den bæredygtige omstilling som virksomhed i byggebranchen? Det og mange andre spørgsmål gav bæredygtighedschef i Lemvigh-Müller, Pernille Kiær svar på i seneste udgave af BygTek Live. Se eller gense det her

Vrede underleverandører fik ingen betaling: Muffbyg er gået konkurs

Vrede underleverandører fik ingen betaling: Muffbyg er gået konkurs

120 medarbejdere mister jobbet ved konkursen, der kommer efter længere tids skriverier i pressen om udeblevne udbetalinger, og flere underleverandører står nu til at få en lang næse

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Stram Finanslov skærper krigen mod inflationen

Stram Finanslov skærper krigen mod inflationen

Men som helhed er dansk økonomi bomstærk, og statskassen er fyldt op over alle kanter