UgensErhverv.dk

Nu gælder kun ny ventilationsnorm

1981-udgaven er afløst af DSS 447:2005.

07-03-2006

1981-udgaven er afløst af DSS 447:2005.

Korrekt brug af ventilationsanlæg er vigtige for både bygninger og mennesker. Derfor er der blevet udarbejde en ny standard på området; DS 447 - Norm for mekaniske ventilationsanlæventilation. Den indgår i Bygningsreglementet BR 95 som den overordnede norm for mekaniske ventilationsanlæg.

Indtil nu har den hidtidige udgave af normen fra 1981 været gældende. Den nye DS 447 trådte i kraft 1. september 2005, men der var en overgangsperiode på et halvt år. Den er nu overstået og nu gælder kun den nye norm DS 447:2005.
Normen er opdateret på områder som energieffektivitet og indeklima.
-ls.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder