UgensErhverv.dk

Konference om Femern-forbindelse

Trods negative meldinger fra tysk kansler om mulig bro drøftes der videre.

21-02-2006

Trods negative meldinger fra tysk kansler om mulig bro drøftes der videre.

Af Lars Solberg

Der er stor usikkerhed om, der kommer en fast forbindelse over Femern Bælt eller ej. For kort tid siden så vi en sejrsikker transportminister Flemming Hansen (K), der efter forhandlinger med tyskerne slog fast, at vi er på vej mod en fast forbindelse.
Men nu er den tyske kansler Angela Merkel citeret for at sige, at hun ikke er meget for en fast forbindelse over bæltet. Ifølge TV2 Øst har hun udtalt sig kritisk om projektet. Hun er bekymret for, at en ny bro vil skade tyske havne og færgelinier ved Østersøen.

Men det stopper ikke drøftelserne om emnet. Mandag den 6. marts inviterer Transportøkonomisk Forening (TØF) til et gå-hjem-møde om Femern-emnet. Her behandles de miljømæssige perspektiver ved en broforbindelse. Konferencen tager udgangspunkt i en ny rapport, som de danske og tyske transportministerier for nyligt har fremlagt som led i den igangværende offentlige miljøkonsultations-proces.

Konsekvenser
Rapporten beskriver konsekvenserne for miljøet - hvad enten forbindelsen etableres som en skråstagsbro eller som en sænketunnel - hvilket er de to foretrukne alternative tekniske løsninger.

Også konsekvenserne af de fornødne landanlæg i henholdsvis Danmark og Tyskland inddrages i beskrivelsen.

På TØF-gå-hjem-mødet får deltagerne lejlighed til at høre nærmere om - og drøfte - rapporten med en række centrale skikkelser. Der vil også blive lejlighed til at høre om miljøerfaringerne fra de faste forbindelser over Øresund og Storebælt, samt hvad de næste skridt er i beslutningsprocessen hen imod den endelige politiske beslutning om Femern-forbindelsens etablering.

Oplægsholdere er blandt andet kontorchef Søren Wille fra Transport- og Energiministeriet og direktør Peter Lundhus fra Femern Bælt A/S.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder