UgensErhverv.dk

Vil have mere huseftersyn

Forbrugerne vil have udvidet ejerskifteforsikring og tilstandsrapporter, viser stor undersøgelse blandt husejerne.

03-02-2006

Efter 10 år med huseftersynsordningerne har Realdania spurgt husejerne om deres tilfredshed med ordningerne.

Det viser sig, at der er generel opbakning til ordningerne fra 9 ud 10 husejere, men de ønsker også mere omfattende ordninger.
Flertallet af dem vil også gerne betale for, at ejerskifteforsikringen dækker bedre, og at tilstandsrapporten bedre beskriver ejendommens tilstand.

I tilstandsrapporten ønsker husejerne sig bl.a. en bedre beskrivelse af ejendommens tilstand og beskaffenhed, oplysninger om miljøforhold, installationsforhold, ulovligt opførte bygninger, indeklima, omkostninger ved udbedringer af konstaterede skader samt angivelse af restlevetider på de vigtigste bygningsdele.

- Forbrugernes opbakning til Huseftersynsordningen er opløftende, ikke mindst set i lyset af den meget negative mediedebat gennem snart 10 år.
Analysen viser, at forbrugerne ikke efterspørger ’mindre ordning’, men ’mere ordning’. Som ordningen ser ud i dag, lever den ikke op til forbrugernes forventninger og vilje til at betale – og det kan på længere sigt fjerne opbakningen, siger adm. direktør i Realdania, Flemming Borreskov og stiller også spørgsmålet om, hvor meget ordningen skal udbygges – og med hvad – for at den kan komme til at tilfredsstille efterspørgslen

Realdania-analysen vil blive brugt som oplæg i en evt. fremtidige justering af huseftersynsordningerne.

- mir

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister