UgensErhverv.dk

Enkel og effektiv e-fakturering

Enighed blandt en række bygge-aktører om at gøre det lettere at håndtere elektroniske fakturaer

17-01-2006

En bred arbejdsgruppe er nu blevet enige om et fælles sæt retningslinier for e-fakturering ved offentlige bygge- og anlægssager.

Især udvekslingen af fakturaer og bilag mellem leverandører, rådgivere og offentlige bygherrer har voldt problemer.

- Vi har anbefalet, at leverandøren altid sender fakturaer ud og bilag direkte til den offentlige bygherre. Det er herefter op til bygherren at indhente godkendelsen hos byggerådgiveren, siger projektchef Jørn Jensen fra Dansk Byggeri, der har repræsenteret leverandørerne i den bredt sammensatte arbejdsgruppe, som også tæller personer fra de offentlige bygherrer, byggerådgiverne samt IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen.

Arbejdsgruppen anbefaler samtidig, at alle offentlige myndigheder benytter samme fremgangsmåde til e-fakturering.

- Det er ikke hensigtsmæssigt, at en faktura håndteres på flere forskellige måder i det offentlige, når det gælder bygge- og anlægsarbejder, tilføjer Jørn Jensen. En ensartet håndtering vil også mindske risikoen for misforståelser. Vi er meget tilfredse med at være nået til enighed om en fælles udmelding. Følges retningslinierne vil det gøre håndteringen af elektroniske fakturaer og bilag lettere for alle parter..

Start til sommer
Ændringerne træder i kraft 1. juli, men Økonomistyrelsen er allerede nu ved at omsætte ord til handling. Styrelsen udgiver den 10. februar et fakta-ark om, hvilke særlige forhold der gør sig gældende for e-fakturering i byggeerhvervet.

- Det offentlige modtager i dag sine regninger elektronisk, og arbejdsgruppen har været med til at finjustere processerne, hvilket er vigtigt, så vi får alle parter med, siger vicedirektør Henrik Pinholt, Økonomistyrelsen, som henstiller til, at rapportens anbefalinger følges.

Rapporten kan læses på Økonomistyrelsens hjemmeside: www.oes.dk.
krus-

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister