UgensErhverv.dk

Byggeriet er på rette vej

16-01-2006Vision 2020 lægger op til debat om fremtidens byggeri og viser, at
byggesektoren har taget store skridt i den rigtige retning, siger Povl
Christensen i en kommentar til det nye visionsudspil fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen

Af Povl Christensen, formand for Dansk Byggeri

En visionsgruppe bestående af 20 ledere fra byggeriet og de tilgrænsende
erhverv har haft til opgave at udstikke pejlemærkerne for byggeriet de
næste 15 år.

Vision 2020 er resultatet af gruppens arbejde. Rapporten bygger på
visionsgruppens forestillinger om fremtiden og er derfor ikke mejslet i
sten. Meget kan ændre sig inden 2020. Men visionen er et godt udgangspunkt
for en diskussion af, hvordan byggeerhvervet skal forholder sig til de
stadigt højere krav fra f.eks. brugerne og globaliseringen.

De konkrete anbefalinger i visionen viser, at vi på flere områder er på
rette vej. Når det drejer sig om f.eks. fokus på at mindske svigt i byggeriet
og på at øge anvendelsen af it, har erhvervet allerede taget store skridt i
den rigtige retning. På andre områder er vi knap så langt, f.eks. når det
drejer sig om systemleverancer.

Bredde efterlyses

Dog er visionen ikke helt dækkende for byggeriet i Danmark - den fokuserer
for meget på nybyggeriet og kommer kun kort ind på den store opgave med at
renovere og vedligeholde den eksisterende bygningsmasse. Ved nybyggeri kan
man fuldt ud udnytte muligheden for f.eks. præfabrikation. Det er ikke altid
muligt ved renoveringsopgaver. Her skal der slæbes gipsplader op på 4. sal
og tages højde for overraskelser gemt under gulvbrædderne. Derfor mangler
visionen at berøre, hvordan vi tænker renovering af bygninger og anlæg ind
i det fremtidige arbejde.

De gode forslag skal forfølges

Det ændrer dog ikke ved, at Vision 2020 har slået takten an til en
spændende debat. Men skal byggeriet honorere de krav, som visionen stiller
til fremtiden, kræver det, at de mange bolde, der er blevet givet op, også
gribes. Nogle af boldene er rettet mod erhvervet, mens andre skal gribes af
myndighederne og atter andre af byggeriets kunder. For rammebetingelserne
skal være til stede - ellers risikerer vi, at de gode takter drukner inden
de er kommet i gang. Og det ville være ærgerligt!
Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister