UgensErhverv.dk

Ingen messebrok fra Konkurrencerådet

Alle parter tilfredse med TUN´s justering af deltagerkravene til Byggeri 2004.

23-03-2004

Alle parter tilfredse med TUN´s justering af deltagerkravene til Byggeri 2004.

Af journalist Lars Solberg

Byggeri 2002 var den mest medieomtalte messe i dens historie. Efter først Berlingske Tidende skrev kritiske artikler om, at nogle leverandører var blevet nægtet adgang, troppede også Pengemagasinet op, og hele medieverdenen gik i selvsving. I december 2002 kom så en afgørelse fra Konkurrencerådet, der tvang arrangøren Trælasthandlerunionen (TUN) til at ændre godkendelsesprocedure for deltagelse på messen.

TUN formulerede ni udvælgelseskriterier, som udvælgelsen til 2004 er sket efter. Disse er formuleret i samarbejde med Konkurrencestyrelsen. Og det har tilsyneladende fået uvejret til at drive over.

Byggeri 2004 foregik i hvert fald uden de store overskrifter om kartel og monopolisme.

Både TUN-direktør Palle Thomsen og en af de forurettede parter fra 2002, direktør Christian Lerche fra leverandørernes brancheforening Byggematerialeindustrien (BI) giver udtryk for, at de nye kriterier har løst problemerne.

BI har da heller ikke fået nogle klager fra medlemmer, der blev udelukket i år. I år 2002 var der ifølge Christian Lerche fire-fem klager.

Klagerne fik medhold
Grunden til, at Konkurrencerådet blandede sig i 2002, var, at TUN i forbindelse med Byggeri 2002 nægtede visse leverandører af byggematerialer at deltage på messen.

De afviste levede ifølge TUN ikke op til betingelsen, at leverandørerne skal sælge gennem trælast- og tømmerhandlere og kun i begrænset omfang må handle direkte med entreprenører og håndværkere.

Sagen blev indbragt for Konkurrencerådet, og TUN blev anklaget for at udøve en unfair og konkurrenceforvridende adfærd.

Rådet gav klagerne medhold. I afgørelsen fra december 2002 stod der blandt andet:

- Konkurrencerådet har vurderet, at det er en skadelig konkurrencebegrænsning at gøre leverandørernes mulighed for at deltage i fagmesserne afhængig af, i hvilket omfang leverandørerne sælger direkte til entreprenører og håndværkere.

TUN tog afgørelsen til efterretning, selv om unionen ikke var og stadig ikke er enig i, at den ikke må bruge kriteriet om at sælge via trælaster.

Ni kriterier
I samarbejde med Konkurrencestyrelsen udarbejdede TUN ni udvælgelses- og godkendelseskriterier, og de har været i brug i forbindelse med Byggeri 2004 – tilsyneladende uden klager.

Palle Thomsen er tilfreds med denne udvikling.

- Vi føler stadig, at det er uberettiget, at konkurrencerådet blander sig. Det er jo logisk, at ikke alle har adgang til Byggeri-messer. Det er jo ikke noget kræmmermarked. Men vi har måttet acceptere Konkurrencerådets afgørelse og har ændret i vores kriterier.

- Er der så udstillere på Byggeri 2004, der sælger direkte til entreprenører og håndværkere uden om jer?

- Det ved jeg ikke, men jeg er helt sikker på, at de, der er her, lever op til vores ni kriterier, svarer Palle Thomsen.

BI-direktør Christian Lerche er heller ikke klar over, om der er nogle leverandører på messen, som sælger direkte.

Men han ved, at der ikke er nogle klager til BI over udelukkelse som sidste gang. Og han er i det store hele tilfreds med kriterierne, selv om de stadig giver TUN og messeudvalget lov til at sortere nogle fra.

- De ni kriterier er en stor gevinst, da der nu er åbenhed omkring godkendelsen af messedeltagerne.

- Men er optagelsen så meget anderledes end før?

- Den er nok ikke væsentligt anderledes, men åbenheden betyder meget, siger Christian Lerche, som egentlig godt kan forstå TUN´s frustration over afgørelsen fra Konkurrencerådet, da trælasterne som arrangør gerne vil være en del af hele forretningen på messen.

Men alligevel er han tilfreds med, at Konkurrencerådet blandede sig efter Byggeri 2002.

- Vi ønsker at få gjort Byggeri-messen mere åben, hvor leverandører kan deltage uafhængig af, hvilken handelskanal de benytter sig af.

Men ifølge Christian Lerche ændrer TUN nok ikke på Byggeri-konceptet.

- Det er svært at forandre noget, der er en succes, og det er Byggeri-messen jo. Men jeg kunne godt ønske mig en mere bred messe. Vi mangler et brag af en messe på dette område i Danmark og Skandinavien. Det kan Byggeri-messen måske blive, hvis TUN beslutter sig for, at nu skal der ske noget, men det bliver nok svært, siger Christian Lerche.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Kapitalfondsindgreb rammer alligevel ikke andelsboliger

Kapitalfondsindgreb rammer alligevel ikke andelsboliger

Regeringen og venstrefløjen har sammen med Dansk Folkeparti brugt vinterferien på at finde frem til den endelige aftale om et indgreb mod kapitalfondes kortsigtede investeringer i udlejningsejendomme. Og der er lyttet til kritikken

Gør den nye brandnorm spiselig for entreprenørerne

Gør den nye brandnorm spiselig for entreprenørerne

Den 6. marts træder den ny brandnorm i kraft. Det nye regelsæt trækker tænder ud blandt entreprenørerne, som flokkes om korte kurser. Øland har allerede afholdt 15 velbesøgte kurser landet over

Viden om grøn omstilling bør være gratis

Viden om grøn omstilling bør være gratis

Flere aktører leverer viden til byggeriet om, hvordan man bygger korrekt og undgår fejl. Desværre skal man betale for den, selv når den er produceret af offentlige institutioner, og det bremser bæredygtigt byggeri, mener Konstruktørforeningen

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Nye visioner for store områder i Esbjerg

Der er netop udpeget en vinder af konkurrencen om en ny helhedsplan for banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg