UgensErhverv.dk
Dødsmesse for den traditionelle fagmesse

Dødsmesse for den traditionelle fagmesse

Hvis fagmesser skal overleve skal der fornyelse til, viser brugerundersøgelse.

09-12-2005

Hvis fagmesser skal overleve skal der fornyelse til, viser brugerundersøgelse.

Af Lars Solberg

- I gamle dage glædede folk sig til, at de skulle på messe og se de seneste nyheder og blive opdateret inden for deres felt. I dag hersker der en resigneret holdning. Når en virksomhed vælger at besøge en messe, er det mere af gammel vane og for en sikkerheds skyld. Begejstringen er i det store hele væk, lyder det fra Steen Rytlig, der er direktør i HTS’s Netværk for Tekniske Leverandører (NTL).

De hårde ord er ikke noget, han lige banker op af jorden. Udsagnet bygger på en undersøgelse, som NTL har foretaget blandt gæster fra mange messer.

NTL består af firmaer, der leverer komponenter til forskellige slags teknisk produktion. Det betyder, at de er udstillerne på messer – eksempelvis i underleverandør-afdelingen på HI. I alt spreder medlemmerne af netværket sig over omkring 12 messer.

Den undersøgelse, de har fået lavet, er derfor både en revselse af messearrangørerne og
udstillerne – netværkets egne medlemmer. Det har de været helt bevidste om fra starten.

Års frustration
Messeundersøgelse er lavet af en neutral part, Gallup. Den blev sat i gang af HTS-netværket efter adskillige års frustration over fagmesserne.

- Utilfredsheden med messerne fyldte så meget. Mange af netværkets firmaer brokkede sig efter messedeltagelsen, og alle kan jo se, at besøgstallet går den forkerte vej. Derfor besluttede vi at undersøge problemet til bunds og få nogle fakta på bordet, som vi eventuelt kunne handle på, fortæller Steen Rytlig.

Traditionelt laver messearrangørerne tilfredshedsundersøgelser efter messen, men her er det udstillerne, der er blevet udspurgt. Og disse rapporter er ikke analyserende nok, mener NTL.

- Det er ikke lige dér, vi skal finde de vises sten. Messernes egen status er ofte lidt tendentiøse, hvilket er forståeligt nok. Vi fandt, at det var bedst at lave en undersøgelse, hvor vi spurgte gæsterne – de besøgende fra virksomhederne – i stedet for udstillerne. Det var deres oplevelser, vi skulle finde frem til, fortæller han.
Undersøgelsen fra Gallup ligger nu klar.

Afhoppere og de trofaste
Og som forventet er utilfredsheden med fagmesserne stor.
21 procent af de udspurgte har besøgt færre messer de seneste to år, end de plejer. Generelt har både afhoppere og trofaste messegæster en række kritikpunkter.

Gæsterne føler sig lidt snydt med hensyn til nye produkter på messen. Rigtige vaskeægte nyheder er der meget sjældent, selv om mange udstillere lover noget andet. Løsningen på det er ifølge NTL ærlighed.

- I dag er det næsten umuligt at gemme nye produkter, til de skal på danske messer. Det kunne lade sig gøre for 10-15 år siden, men i dag med nettet og andet er en nyhed ude lang tid før den danske messe. Det skal man være ærlig omkring, og ikke love nyheder, hvis man ikke har nogen, siger Steen Rytlig.

Ringe faglighed
En anden væsentlig kritikpunkt er, at fagligheden på de danske fagmesser er for ringe. Personalet på standene har ikke faglig viden nok, og mange messegæster føler ikke, at det er muligt at komme i dybden med deres interesseområde.

Steen Rytlig opfordrer til en opgradering på dette område. Der skal satses mere på kvalificerede messefolk.

- Både problemet med nyheder og med personale afspejler en frustration blandt udstillerne. På nyhedsområdet ved man som udstiller ikke helt, hvad man skal gøre – opfattelsen er jo, at nyheder tiltrækker folk. Og med hensyn til personale, tør udstillerne ikke satse nok på messerne. Så på begge områder anbringer de sig mellem to stole, siger NTL-direktøren.

Erkendelser
Steen Rytlig mener, at det er på høje tid, at fagmesserne komme til nogle erkendelser. Den væsentligste er, at udstillere ikke skal være så fokuseret på nyhedskriteriet, men til gengæld skal de sørge for bedre faglighed og formidling af knowhow.

- Viden og knowhow skal der mere af, og så skal vi også slå på, at messerne har en vigtig social funktion. At i alt skal det være sådan, at de besøgende virkelig får nogle gode oplevelser med hjem. De skal have nogle input, der inspirerer dem og giver ny energi. Sådan er det ikke i dag. Mange beklager sig over, at messerne er en stor gentagelse. De går skuffede hjem. Det skal ændres, og det er en udfordring for både udstillere og arrangører, siger direktøren.

Steen Rytlig opfordrer endvidere til, at internettet drages mere ind som et redskab for messer og udstillere.
Han tvivler ikke på, at der er brug for messer i fremtiden.

- Når mennesker mødes fysisk, sker der en masse ting. Derfor er messer vigtige. Men der skal ske en opstramning, så de tilfredsstiller moderne messegæsters behov. Ellers vil messerne fade ud, siger Steen Rytlig.

Billedtekst:
Fagmesserne har mistet terræn igennem de senere år – nu skal der handles, mener HTS.
- Arkivfoto fra HI Industri.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder