UgensErhverv.dk
Travlheden dræber på byggepladsen

Travlheden dræber på byggepladsen

Hastværk er en væsentlig årsag til den drastiske stigning i dødsulykker, mener Arbejdstilsynet.

09-12-2005

Hastværk er en væsentlig årsag til den drastiske stigning i dødsulykker, mener Arbejdstilsynet.

Af Lars Solberg

Det går godt i dansk byggeri – det går dødgodt.
I øjeblikket er der så meget gang i byggeprojekterne, at det går ud over sikkerheden. Faktisk mener Arbejdstilsynet, at der er en fællesnævner mellem den voldsomme aktivitet og så dette års drastiske vækst i dødsulykker på byggepladsen.

- Det går for stærkt på de danske byggepladser. Hele området er så overophedet, at der mange steder lægges en tidsplan, der simpelthen ikke kan holdes, hvis man også skal have 100% styr på sikkerheden. Det betyder, at der sjuskes, og man glemmer at tjekke tingene, hvilket kan føre til tragiske dødsfald, siger teknisk konsulent i arbejdstilsynet, Jørgen F. Andersen.
Jørgen F. Andersen har mange års erfaring fra byggepladser, og han er overbevist om, at den stigende travlhed er en væsentlig årsag til de mange dødsulykker i år.

AT’s egen opgørelse viser, at der i år indtil slutningen af november er sket 14 dødsulykker på de danske byggepladser. I de forrige fire år har tallet været på omkring otte dødsulykker per år på byggepladserne.
Så der er tale om næsten en fordobling fra et stabilt lavt niveau.

Liftulykker
Langt de fleste af ulykkerne er højdeulykker – fald fra tage, stilladser, stiger og ikke mindst lifte. Knap halvdelen af de 14 ulykker er sket ved brug af lifte og mandskabskurve.

Jørgen F. Andersen er ikke overrasket over, at de fleste dødsulykker er sket under arbejde i højden.

- Hvis man falder ned fra mange meters højde, har ulykkerne som regel mere alvorlige konsekvenser, end hvis der sker ulykker ved arbejde på jorden. Derfor skal man være ekstra opmærksom ved arbejde i højden, ellers kan det gå grueligt galt. Det nytter ikke at have for travlt, siger han.
Den triste statistik over ulykker ved arbejde i højden afslører da også flere ulykker, der kunne være undgået, hvis man havde givet sig god tid og fulgt alle procedurer.

To døde på Amager
En af de seneste meget alvorlige ulykker, som endte med to håndværkeres død på Amager, skyldtes ifølge AT’s foreløbige undersøgelser også travlhed. Visse sikkerhedsforanstaltninger blev glemt eller ignoreret, da hele projektet var under kraftigt tidspres.

Ulykken skete fredag den 18. november på en byggeplads på Amager, hvor en ensøjlet lift med de to håndværkere – en 26-årig mand fra Aalborg og en 49-årig mand fra Falster - kollapsede i femte sals højde og styrtede til jorden.
De to bygningsarbejdere havde fyldt liften op med vinduer, der skulle læsses af. Den metalsøjle, som liften kørte på, rev sig løs fra bygningen. Dette skyldes ifølge de foreløbige undersøgelser fra AT, at metalsøjlen ikke var monteret sikkert nok.

Undersøgelsen er ikke officielt afsluttet, men AT mener, at synderen også her var travlhed.

- De to håndværkere skulle have haft fri torsdag aften, men på grund af en overskridelse af tidsplanen måtte de blive og arbejde om fredagen. Så alt skulle gøres i en fart, og så var udstyret ikke sikret ordentligt, siger AF-konsulenten.

Dårligt udstyr
Jørgen F. Andersen mener generelt, at der er både menneskelige og materielle forklaringer på mange af dødsulykkerne. Men de er næsten alle relaterede til den øjeblikkelige travlhed på byggeområdet.

Først og fremmest medfører almindelig hastværk efter pres fra blandt andet bygherrer, at tingene går for stærkt.

Endvidere bliver der i stigende grad brugt udstyr, der ikke er i tiptop orden.
Når der er meget arbejde og mange projekter, løber håndværksfirmaerne tør for det nye udstyr og må finde gammelt materiel frem. Udstyr, der måske ikke længere lever op til sikkerhedskravene.

Endelig er der ikke tid nok til at instruere de enkelte medarbejdere i brug af maskiner og udstyr.

Liftcertifikat
Efter de seneste to dødsfald på Amager var fagforeningen fremme med krav om, at der skulle indføres et certifikat på liftområdet. Således udtalte formanden for BAT’s arbejdsmiljøudvalg, Jørn Erik Nielsen:

- Hvis du skal køre truck, skal du have et truckcertifikat. Og hvis du skal betjene en kran, skal du have et krancertifikat. Så er det da helt grotesk, at Arbejdstilsynet ikke kræver, at arbejde fra lifte kun må udføres af folk, der har et liftcertifikat.

Et forslag, som får opbakning fra formanden for Materielsektionen hos Dansk Byggeri, Erik Høi. Han mener dog ikke, at det skal ske her og nu. Det skal være et mere langsigtet projekt, da det er vigtigt at gennemføre den optimale løsning og ikke gennemtvinge hurtige hovsaløsninger.

Jørgen F. Andersen fra AT er ikke afvisende overfor ideen om et certifikat til lifte, som det blev indført til teleskoplæsserne efter en række ulykker. Men han mener dog, at det kræver lidt mere overvejelse, inden man kaster sig ud i ny lovgivning på liftområdet.

- Når året er forbi, må vi lave en status og overveje, om der er ting, der kan gøres bedre. Er der områder, hvor der skal strammes op. På teleskoplæsserområdet var det en god ide - måske er det også en løsning på liftområdet, siger han.

Men han understreger, at et liftcertifikat ikke vil løse de grundlæggende problemer på byggepladserne. Ifølge Jørgen F. Andersen hedder det store akutte problem travlhed - forårsaget af blandt andet pres fra bygherrer.
Arbejdere – sig fra

Jørgen F. Andersen opfordrer byggearbejdere til i højere grad at sige fra.

- Arbejdere på pladser skal sige mere fra, når der fra oven af bliver lagt et voldsomt pres på dem grundet en meget stram tidsplan. Fagforeningen har tidligere kørt en kampagne, som hed ´Sig Fra Sig Stop´ – den kunne måske bruges igen. Endvidere må vi opfordre bygherrerne til ikke at trykke håndværksfirmaerne så meget. Endelig burde blandt andet de offentlige bygherrer være bedre til at lette byggepresset generelt – blandt andet ved at tænke i sæsonudjævning, siger Jørgen F. Andersen.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs