UgensErhverv.dk

Energipris til tagboligprojekt

Projektet Soltag tildeles Energispareprisen for at være CO2-neutral.

08-12-2005

Projektet Soltag tildeles Energispareprisen for at være CO2-neutral

Tagboligprojektet Soltag har fået Energispareprisen i kategorien ’Erhverv’ for sin indsats for at skabe den CO2-neutrale bolig. Soltag er miljøvenlige, præfabrikerede taglejligheder, som er lige til at hejse op på taget af en boligblok.

Tagboligerne udnytter et stort potentiale i byen - de mange flade tage fra 1960’erne og 1970’ernes betonbyggerier. Alene i Københavns Kommune er der et tagareal på almene boligafdelinger på ca. 90.000 m2, og det giver plads til flere end 1000 tagboliger.

Solfangere og solceller er integreret i byggeriet og skæmmer derfor ikke arkitekturen. Ventilation foregår via et varmegenvindingssystem, hvor den varme luft genbruges. Udnyttelsen af solenergi, varmegenvindingen og isolering gør taglejligheden til en CO2-neutral bolig uden behov for almindelig opvarmning.

I en lejlighed på 89 m2 betyder det, at de beregnede årlige forbrugsudgifter falder fra 8.400 til 3.000 kr.

Energispareprisen blev indstiftet i juni 2005 af Energitjenesten, som er et landsdækkende netværk af regionale miljø- og energicentre. Energitjenesten blev startet i april 2005 i samarbejde mellem OVE (Organisationen for Vedvarende Energi) og Samvirkende Energi- og Miljøkontorer (SEK).

Projekt Soltag er et interessentskab, som består af energikonsulentfirmaet Cenergia ApS, Arkitekterne Nielsen & Rubow A/S, Kuben Byfornyelse Danmark A/S og VELUX A/S. Boligen er udviklet med støtte fra Energistyrelsen, EU’s 6. rammeprogram, BIF og Københavns Byøkologiske Fond.

En bolig af Projekt Soltag-typen kan blive virkelighed i København til næste år. Indtil da kan en fuldskala-model af projektet beses i Ørestad Nord ved indgangen til IT-Universitetet.

- tm,nn

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder