UgensErhverv.dk

Cityring og nyt bykvarter

Område ved Nordhavn til bolig og erhverv skal være med til at finansiere Metro-linie.

05-12-2005

Område ved Nordhavn til bolig og erhverv skal være med til at finansiere Metro-linie.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. En del af finansieringen skal hentes ved udvikling af en helt ny bydel i Nordhavn.

Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg. Cityringen får 17 underjordiske stationer af samme type, som kendes fra for eksempel Kongens Nytorv.

Ifølge Transport- og Energiministeriet medfører den ny linie, at omkring 85 procent af alle boliger, arbejds- og studiepladser i de tætteste bydele i København ligger indenfor 600 meters afstand af en Metro eller S-togsstation.
Den nye Metro-linie åbner omkring 2017.

Nordhavnen
I tilknytning til aftalen om Cityringen har regeringen og Københavns Kommune indgået en særskilt aftale om udvikling af dele af Københavns Nordhavn. Udviklingen af Nordhavnen skal være med til at betale for udbygningen af Metroen.

Der skal bygges 400.000 kvadratmeter bolig og erhverv i Århusgadeområdet fra 2008 og yderligere 200.000 kvadratmeter ved Kalkbrænderiløbet fra 2015.
Dette projekt forventes at kunne begynde i 2008, og området forventes færdigudbygget om 20-25 år.

Udbygningen planlægges og tilpasses i overensstemmelse med havneaktiviteterne i Københavns Havn.

Endelig er der lavet en særskilt aftale mellem Regeringen og Københavns Kommune om, at Københavns Kommune etablerer en ny vejforbindelse mellem Lyngbyvej og Nordhavnen, der skal stå klar i år 2012.
-ls.

Brochurer

65.000 tilsyn mod social dumping

65.000 tilsyn mod social dumping

Alene sidste år gennemførte Arbejdstilsynet 7.900 tilsyn på danske og udenlandske virksomheder, og det resulterede i 4.300 reaktioner

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Aarsleff er endelig ude af Rusland

Efter en knap et år lang proces har Aarsleff nu opnået alle de påkrævede godkendelser i både Danmark og Rusland, og salget af Aarsleffs russiske forretninger er nu gennemført

Ford har misforstået det danske marked

Ford har misforstået det danske marked

Hos Ford vil man gerne sælge sin Ranger Raptor som en fritidsbil, men det kommer ikke til at ske i Danmark, hvor den primært vil blive solgt som arbejdsbil og også kun kan købes på gule plader

Med på en kigger

Med på en kigger

I Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle byggehegn, der sættes op i forbindelse med Frederiksberg Kommunes bygge- og anlægsprojekter, forsynes med kighuller i forskellige højder