UgensErhverv.dk

Energiruder spiser CO2

Moderne energibesparende ruder er så effektive, at de reducerer udledningen af forurenende CO2.

29-11-2005

I over et år har kampagnen for energiruder rullet over landet, og med det nye kapitel i bygningsreglementet kommer der endnu mere fokus på de energibesparende glas. I nybyggerier og renoveringer vil det derfor først og fremmest være energiruder, der sættes i bygningerne.
Og det er godt nyt, når vi snakker drivhuseffekt. Ruderne sparer på energi til opvarmning og reducerer dermed udslippet af CO2, som anses for hovedskurken bag den globale opvarmning.

Bruger solens varme
Energiruderne er så effektive, at de ikke blot sparer på opvarmningen, de giver faktisk et netto-overskud af varme til bygningen.
Takket være indbyggede metalcoatning på et af glassene og en gasfyldning i energiruden holdes varmen fra solens stråler tilbage i bygningen.

- Med EnergiRuder reduceres energitabet gennem vinduerne så meget, at det mere end opvejes af den passive solvarme, der kommer udefra. Dette medfører en positiv energibalance, dvs. mindre energi forlader huset gennem vinduet end den energi, der kommer ind i huset gennem vinduet på grund af solstrålingen, fortæller diplomingeniør Carl Axel Lorentzen fra glasproducenten Pilkington.

Energiruder sparer CO2
I et slags CO2-regnskab for de enkelte glastyper, ses de store forskelle for udledningen. Når den positive effekt af varmen fra solens stråler er modregnet, så skal der produceres central/fjernvarme i et omfang, der giver en netto udledning af CO2 på 84 kg for hver kvadratmeter glas at opvarme en bygning, når der kun sidder enkeltlagsglas i vinduerne.
Med gammeldags termoruder reduceres udledningen til 22 kg CO2. Men med energiruden er varmetabet så lille og effekten af den tilbageholdte solvarme så stor, at der skabes en nettobesparelse på 13 kg CO2.
En energirude ”producerer” således varme til bygningen, som derfor giver en sparet CO2 udledning.

Renovering batter
Den store gevinst ved brug af energiruder ligger i udskiftning af vinduerne i den eksisterende bygningsmasse. Glasindustrien har lavet en opgørelse over den samlede effekt i EU, hvis man skrottede alle gamle enkeltglas og termoruder og erstattede dem med energiruder.

I EU´s 25 lande udledes i dag 765 mio tons CO2, men dette ville kunne reduceres med 140 mio tons, hvis der i stedet blev sat energiruder i bygningerne.

- Derfor er det vigtigt at ændringen af kravene i det nye kapitel om energiforbrug i bygningsreglementet indeholder krav om, at gammeldags ruder skal udskiftes med effektive og energibesparende energiruder. Det vil føre til en betydelig reduktion af CO2-emissionerne, siger Carl Axel Lorenzen om betydningen af det nye bygningsreglement.

- mir

--

Drivhuseffekt og CO2:
CO2 og andre såkaldte drivhusgasser forhindrer ligesom et drivhus udstrålingen. De er en naturlig del af jordens atmosfære, og nødvendige for at jorden kan holde på varmen.
For at holde temperaturen stabil er det nødvendigt, at mængden af drivhusgasser er nogenlunde konstant.
CO2 indgår i et balanceret kredsløb, hvor produktionen af CO2 fra planter, dyr, verdenshavene og vulkansk aktivitet bliver ført op i atmosfæren og derpå igen opsuget af planter, dyr og havene. Men den balance er brudt.
Den menneskeskabte udledning af CO2 er nu så stor, at der i dag ophobes mere CO2 i atmosfæren end naturen kan nå at opsuge. Det er en udvikling, som er sket indenfor de seneste 150 år i takt med afbrændingen af kul, olie og gas er taget til.
For at begrænse den menneskeskabte CO2 udledning har man politisk forsøgt at forpligte landene til at reducere udledningen af CO2. Det sker ved at begrænse energiforbruget i industrien, at kræve mindre forurenende biler og at nedbringe energiforbruget ved at isolere bygninger bedre.
Ifølge Kyoto aftalen skal Danmark således sænke sin CO2udledning med 21 procent fra 1990 udledningen på 76,3 mio tons årligt til 60,2 mio tons i løbet af 2008-2012.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Erhvervsskoler er ikke kun håndværkerskoler

Erhvervsskoler er ikke kun håndværkerskoler

Danske Byggecentre opfordrer til at adskille erhvervsuddannelserne. Selv de dygtigste håndværkere er afhængige af de merkantile uddannelser

Har du fået stjålet dit værktøj?

Har du fået stjålet dit værktøj?

En masse værktøj, som to litauiske mænd har stjålet i sidste uge, bliver nu fremlyst af politiet i Esbjerg- og Vardeområdet. Har man fået stjålet sit værktøj, kan man henvende sig til Varde Politi

Vandstand på op til 5 meter kan blive en realitet i København

Vandstand på op til 5 meter kan blive en realitet i København

Nye beregninger fra Kystdirektoratet og DMI viser, hvor høj vandstanden kan blive langs kysterne i Københavnsområdet under den værst tænkelige stormflod i dag og i fremtidens klima

Kan styrte sammen som et korthus: Derfor blev boliger i Snekkersten evakueret

Kan styrte sammen som et korthus: Derfor blev boliger i Snekkersten evakueret

Beboerne i Boligbyggeriet ’Stævnen’ i nordsjællandske Snekkersten, der drives af boligselskabet Boliggården, blev i starten af februar evakueret. Sweco forklarer her hvorfor