UgensErhverv.dk
Myter og fakta i byggeriet

Myter og fakta i byggeriet

Forskningsprojekt skal give forklaring på byggeriets produktivitet.

29-11-2005

Forskningsprojekt skal give forklaring på byggeriets produktivitet

Spilder samfundet årligt 40 mia. kr. på sine byggeinvesteringer, fordi byggesektoren ikke har kunnet udvikle sin produktivitet i samme omfang som fremstillingsindustrien?

Påstanden er gennem de sidste ti år fremført gentagne gange. Blandt andet i forbindelse med Projekt Hus og sloganet ’Dobbelt værdi til halv pris’.

Om der reelt er belæg for påstanden, er ifølge BoligfondenKuben aldrig blevet undersøgt til bunds. Men det sker nu, hvor Statens Byggeforskningsinstitut – med støtte fra BoligfondenKuben – iværksætter forsknings-projektet: ’Byggeriets produktivitet – myter, fakta og forklaringer’.

Projektet vil ifølge BoligfondenKuben gå bag om to af de mest udbredte og sejlivede myter om byggeriet: At byggeriets produktivitet ikke er øget væsentligt gennem de seneste 30 år, og at byggeriets standard og kvalitet - i modsætning til industriens - har været stort set uændret over tid.

Analysen vil afprøve en række arbejdshypoteser. En af dem er, at byggeriets produktivitet er steget gennem de seneste år, men at gevinsten omsættes til forbedringer af slutproduktet som følge af skærpede lovkrav og øgede brugerkrav. En anden hypotese er, at produktivitetsudviklingen er sat over styr bl.a. som følge af en meget større produktvariation, der giver mindre stykserier og har øget behovet for koordinering.

Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Afdelingerne for Proces og Innovation og for Byggeteknik og Design ved Statens Byggeforskningsinstitut. Projektleder er seniorforsker Jacob Norvig Larsen. Der tilknyttes en følgegruppe med repræsentanter for de forskellige dele af byggeerhvervet.

-tm

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

Konkurser i byggeriet (Uge 12/2023 - 1)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Damage control på boligmarkedet

Damage control på boligmarkedet

Efter at boligpriserne ramte toppen i midten af 2022, er de nu næsten tilbage på niveau som i slutningen af 2020

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Kontrol af social dumping sender næsten to milliarder i statskassen

Siden 2015 har indsatsen resulteret i opkrævninger for knap 1,9 milliarder kroner. Sidste år alene 300 millioner kroner

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Stort tillæg: Bliv klædt på til Byggeri'23 i det nye nummer af BygTek

Få et komplet overblik over alle stande og læs om alt det nye på årets byggerimesse, som har været fem år undervejs