UgensErhverv.dk
Myter og fakta i byggeriet

Myter og fakta i byggeriet

Forskningsprojekt skal give forklaring på byggeriets produktivitet.

29-11-2005

Forskningsprojekt skal give forklaring på byggeriets produktivitet

Spilder samfundet årligt 40 mia. kr. på sine byggeinvesteringer, fordi byggesektoren ikke har kunnet udvikle sin produktivitet i samme omfang som fremstillingsindustrien?

Påstanden er gennem de sidste ti år fremført gentagne gange. Blandt andet i forbindelse med Projekt Hus og sloganet ’Dobbelt værdi til halv pris’.

Om der reelt er belæg for påstanden, er ifølge BoligfondenKuben aldrig blevet undersøgt til bunds. Men det sker nu, hvor Statens Byggeforskningsinstitut – med støtte fra BoligfondenKuben – iværksætter forsknings-projektet: ’Byggeriets produktivitet – myter, fakta og forklaringer’.

Projektet vil ifølge BoligfondenKuben gå bag om to af de mest udbredte og sejlivede myter om byggeriet: At byggeriets produktivitet ikke er øget væsentligt gennem de seneste 30 år, og at byggeriets standard og kvalitet - i modsætning til industriens - har været stort set uændret over tid.

Analysen vil afprøve en række arbejdshypoteser. En af dem er, at byggeriets produktivitet er steget gennem de seneste år, men at gevinsten omsættes til forbedringer af slutproduktet som følge af skærpede lovkrav og øgede brugerkrav. En anden hypotese er, at produktivitetsudviklingen er sat over styr bl.a. som følge af en meget større produktvariation, der giver mindre stykserier og har øget behovet for koordinering.

Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Afdelingerne for Proces og Innovation og for Byggeteknik og Design ved Statens Byggeforskningsinstitut. Projektleder er seniorforsker Jacob Norvig Larsen. Der tilknyttes en følgegruppe med repræsentanter for de forskellige dele af byggeerhvervet.

-tm

Brochurer

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 15/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Storstrømsentreprenør dømt for lønsvindel i stor skala

Skandale efter skandale på byggeriet af den nye Storstrømsbro har ikke fået politikerne til at skride ind med de nødvendige sanktioner

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Rotter klarer sig fint i defekte kloakstikledninger

Der er cirka fire millioner stikledninger. ERFA-gruppe foreslår obligatorisk tv-inspektion af kloakken ved hussalg

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Små virksomheder kan få støtte til diagnose-elever

Den manglende autoritet og disciplin i folkeskolen forplanter sig nu til virksomhederne, der overtager de unges videre uddannelse